Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Ontwikkeling onderliggende EBITDA op jaarbasis
(in miljoenen euro’s)

Underlying EBITDA (bar chart)

De onderliggende EBITDA voor het gehele jaar daalde met -0,4%, en organisch[3] met -2,8%, voornamelijk door lagere volumes.

De netto-prijszetting droeg +5,5% bij. Hogere prijzen en kostenmaatregelen boden meer dan voldoende compensatie voor de hogere grondstoffen- en energieprijzen, vooral in de eerste helft.

De vaste kosten stegen als gevolg van de toegenomen productiecapaciteit bij Composite Materials voor luchtvaart-toepassingen en door de boekhoudkundige effecten van voorraadafbouw, als antwoord op de verminderde vraag in andere markten, vooral in Specialty Polymers. De inflatie werd gecompenseerd door kostenbeheersingsmaatregelen en lagere bedrijfskosten. Het vereenvoudigingsplan leverde meer dan € 100 mln aan besparingen op sinds de introductie in 2018.

Geassocieerde ondernemingen & overige weerspiegelen de positieve bijdrage van de PVC en peroxide joint ventures en de -0,6% netto-impact van eenmalige gebeurtenissen. Dit betrof onder andere een winst van € 12 mln op een energiegerelateerde overeenkomst in het tweede kwartaal van 2019, tegenover een synergievoordeel van € 23 mln dat werd geboekt in dezelfde periode in 2018 en gerelateerd was aan pensioenen.

[3] Organische groei sluit omrekening van valuta en perimetereffecten uit, evenals het effect van de implementatie van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de implementatie van IFRS 16.