Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018 PF

Lasten van schulden

 

–139

–147

Renteopbrengsten uit leningen & beleggingen

 

15

13

Overige financieringswinsten & -verliezen

 

–4

–1

Netto schuldenlasten

a

–128

–134

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

b

–105

–112

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (–) op de RusVinyl joint venture

c

–18

–21

Disconteringskosten van de voorzieningen

d

–85

–74

Resultaat van eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

e

4

Netto-financieringskosten

f = a+b+c+d+e

–332

–342

De onderliggende netto financiële lasten daalden ten opzichte van 2018PF, voornamelijk als gevolg van (a) de terugbetaling op de vervaldag, in juni 2018, van de EMTN-obligatie (saldo van € 382 miljoen met een coupon van 4,625%), en (b) de vervroegde terugbetaling in 2019 van de US$ 800 miljoen aan senior obligaties van Solvay Finance America LLC, met de uitgifte van een senior obligatie op 10 jaar (€ 600 miljoen) met een coupon van 0,5% per jaar. Solvay heeft ook het kwantum van de hybride financiering aangepast door in mei 2019 een hybride obligatielening van € 700 miljoen op te roepen tegen 4,20%, gedeeltelijk voorgefinancierd door een hybride obligatielening van € 300 miljoen tegen 4,25% uitgegeven in november 2018. Disconteringskosten verhoogd als gevolg van de geldende disconteringspercentages voor voorzieningen na uitdiensttreding.