Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018 PF

Winst/verlies (–) van de periode vóór belastingen

a

1.171

1.212

Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

b

92

74

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (–) op de RusVinyl joint venture

c

–18

–21

Belastingen op het resultaat

d

–305

–303

Belastingvoet

e = -d/(a-b-c)

27,8%

26,1%

De stijging met 1,7 procentpunt is vooral het gevolg van een ongunstig mix-effect en met name van een lagere winst voor belastingen in de Verenigde Staten.