Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In 2019 bestonden de beëindigde bedrijfsactiviteiten voornamelijk uit de activiteiten van Performance Polyamides die verkocht werden aan BASF en Domo Chemicals.

De bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten aan de winst van Solvay bedroeg € 247 mln (+14.4% vergeleken met 2018 PF).

De vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2019 € 195 mln.

De transactie is afgerond op 31 januari 2020. Voor meer informatie zie F42, Gebeurtenissen na de verslagperiode.