Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018 PF

Verwerving (–) van materiële vaste activa

a

–751

–691

Verwerving (–) van immateriële vaste activa

b

–106

–142

Betaling van leaseverplichtingen

c

–110

–92

Kapitaalinvesteringen

d = a+b+c

–967

–925

Kapitaalinvesteringen in beëindigde bedrijfsactiviteiten

e

–141

–131

Kapitaalinvesteringen in voortgezette bedrijfsactiviteiten

f = d-e

–826

–794

Onderliggende EBITDA

g

2.322

2.330

Kasstroomomzetting

h = (f+g)/g

64,4%

65,9%