Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

 

2019

2018 PF

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

a

1.815

1.829

waarvan aanvullende vrijwillige bijdragen voor pensioenplannen

b

–114

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

c

–880

–784

waarvan kapitaalinvesteringen vereist door contract van aandelenverkoop

d

–59

–38

Verwerving (–) van dochterondernemingen

e

–6

–12

Verwerving (–) van deelnemingen – Overige

f

–16

–4

Leningen aan geassocieerde & niet-geconsolideerde deelnemingen

g

10

–3

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en deelnemingen

h

–31

26

Erkenning van verrekende vorderingen

i

–23

–21

Toename/afname van leningen in verband met milieusanering

j

8

Betaling van leaseverplichtingen

k

–110

–92

Vrije kasstroom

l = a-b+c-d-e-f-g-h-i+j+k

1.072

1.006

Vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

m

195

160

Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

n = l-m

878

846

Betaalde netto-interesten

o

–118

–130

Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

p

–115

–111

Dividenden uitgekeerd aan minderheidsbelangen

q

–39

–39

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders

r = l+o+p+q

801

725

Vrij kasstroom aan Solvay aandeelhouders uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

s

195

160

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

t = r-s

606

566

Onderliggende EBITDA

u

2.322

2.330

Vrije kasstroomomrekeningsratio

v = (t-q)/u

27,8%

25,9%

De vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders voor het gehele jaar[4] uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg € 606 mln, € 40 mln hoger op jaarbasis. Het werkkapitaal was positief (€ 7 mln) als gevolg van een meer gedisciplineerd werkkapitaalbeheer.

De kapitaaluitgaven uit voortgezette bedrijfsactiviteiten stegen met +5,4% ten opzichte van € 794 mln in 2018. De betalingen voor voorzieningen waren grotendeels hetzelfde als in het voorgaande jaar en de belastingen stegen conform de verwachtingen met € (29) mln.

De beëindigde bedrijfsactiviteiten droegen € 195 mln, € 35 mln meer dan in 2018. Dit betrof de Polyamide-activiteiten die per 31 januari 2020 aan BASF en Domo zijn verkocht.

Bijgevolg bedroeg de totale vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders in 2019 € 801 mln.

[4] Vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders is vrije kasstroom na financieringsbetalingen en dividenden aan minderheidsbelangen. Dit vertegenwoordigt de kasstroom waarover de aandeelhouders van Solvay beschikken, om hun dividend te betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen. De vrije kasstroomomrekening is berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (vóór aftrek van dividenden betaald aan minderheidsbelangen) en onderliggende EBITDA.