Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019
  1. TOELICHTING B24 Winst per aandeel
  2. TOELICHTING B25 Dividend

Historische cijfers per aandeel

 

 

2015(1)

2016(1)

2017(1)

2018(1)

2019

(1)

Deze gegevens worden niet pro forma gepresenteerd, d.w.z.: exclusief Cytec voor 2015 en de impact van IFRS16 Huurovereenkomsten voor 2018.

(2)

De teller kan onder dezelfde naam gevonden worden in de tabel van historische financiële kerncijfers in deel 1 van de Business review.

(3)

Aanbevolen dividend voor 2019, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 12 mei 2020.

(4)

Belgische roerende voorheffing van toepassing in het jaar van de dividenduitkering, i.e. het volgende jaar: 25% in 2013-2015, 27% in 2016, 30% vanaf 2017.

(5)

De beurskoersgegevens van 2015 gebruiken de beurskoers aangepast met een factor 93,98% voor de periode tot en met 3 december 2015. De aanpassing weerspiegelt de verdeling van de voorkeurrechten verbonden aan de kapitaalverhoging die in december 2015 werd voltooid.

(6)

De effectenmarktcijfers zijn gebaseerd op alle transacties die door Euronext werden geregistreerd.

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar

a

105.876

105.876

105.876

105.876

105.876

Eigen aandelen op het einde van het jaar

b

2.106

2.652

2.358

2.723

2.466

Aandelen aangehouden door Solvac op het einde van het jaar

c

32.116

32.511

32.511

32.511

32.511

Uitstaande aandelen op het einde van het jaar

d = a-b

103.770

103.225

103.519

103.154

103.411

Gemiddelde uitstaande aandelen (basisberekening)

e

83.738

103.294

103.352

103.277

103.177

Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde berekening)

f

84.303

103.609

104.084

103.735

103.403

Cijfers per aandeel (in €)

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel

g = .../d(2)

69,72

72,83

71,98

77,76

74,70

Onderliggende winst van de periode (basis)

h = .../e(2)

8,12

8,19

9,08

10,57

10,41

IFRS winst van de periode (basis)

i = .../e(2)

4,85

6,01

10,27

8,31

1,15

IFRS winst van de periode (verwaterd)

j = .../f(2)

4,81

5,99

10,19

8,27

1,15

Brutodividend(3)

k

3,30

3,45

3,60

3,75

3,75

Nettodividend(3)

l = k*(1–…%)(4)

2,41

2,42

2,52

2,62

2,62

Cijfers van de aandelenkoers (in €)

 

 

 

 

 

 

Hoogste(5)

m

141,10

112,30

132,00

120,65

111,45

Laagste(5)

n

88,01

70,52

106,30

85,44

82,26

Gemiddelde(5)

o = v/u

105,74

89,32

118,69

110,07

95,54

Op het einde van het jaar

p

98,43

111,35

115,90

87,32

103,30

Onderliggende koers/winst verhouding

q = p/h

 

13,6

12,8

8,3

9,9

IFRS koers/winst verhouding

r = p/i

20,3

18,5

11,3

10,5

90,0

Bruto dividendrendement

s = k/p

3,4%

3,1%

3,1%

4,3%

3,6%

Netto dividendrendement

t = l/p

2,4%

2,2%

2,2%

3,0%

2,5%

Effectenmarktcijfers(6)

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks volume (in 1000 aandelen)

u

82.718

86.280

62.642

70.715

65.292

Jaarlijks volume (in € mln)

v

9.218

7.707

7.435

7.784

6.238

Marktkapitalisatie, einde jaar (in € mln)

w = p*d

10.214,1

11.494,1

11.997,8

9.007,4

10.682,3

Omloopsnelheid

x = u/a

78,1%

81,5%

59,2%

66,8%

61,7%

Omloopsnelheid aangepast voor free-float

y = u/(a-b-c)

115%

122%

88,2%

100%

92,1%