Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

 

 

FY 2019

FY 2018 PF

Winst toegerekend aan Solvay aandeel (in € mln)

 

 

 

Onderliggende winst van de periode

a

1.075

1.085

Onderliggende winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

b

828

869

IFRS winst van de periode

c

118

871

IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

d

–118

670

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)

 

 

 

Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar

e

105.876

105.876

Eigen aandelen op het einde van het jaar

f

2.466

2.723

Uitstaande aandelen op het einde van het jaar

g = e-f

103.411

103.154

Gemiddelde uitstaande aandelen (basisberekening)

h

103.177

103.277

Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde berekening)

i

103.403

103.735

Cijfers per aandeel (in €)

 

 

 

Onderliggende winst van de periode (basis)

j = a/h

10,41

10,51

Onderliggende winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (basis)

k = b/h

8,02

8,42

IFRS winst van de periode (basis)

l = c/h

1,15

8,43

IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (basis)

m = d/h

–1,14

6,49

IFRS winst van de periode (verwaterd)

p = c/i

1,15

8,40

IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (verwaterd)

q = d/i

–1,14

6,46

De onderliggende winst per aandeel[10] uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor het gehele jaar daalde met -4,7% tot € 8,02. Hogere afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en de iets lagere EBITDA werden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere financiële lasten, als gevolg van de aflossing van hogere rentedragende leningen in juni 2018 en mei 2019. De totale onderliggende winst per aandeel over het gehele jaar was licht lager dankzij een hogere bijdrage van de beëindigdeeactiviteiten.

[10] Winst per aandeel, basisberekening.