Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De Raad van Bestuur heeft besloten om tijdens de gewone algemene vergadering van 12 mei 2019 een brutodividend aan te bevelen van €3,75 per aandeel.

Het dividend over het boekjaar 2020 laat is in lijn met het dividendbeleid van de Groep om indien mogelijk een stabiel tot stijgend dividend te handhaven en deze, voor zover mogelijk, nooit naar beneden bij te stellen.

Gelet op het interim-dividend van €1,50 bruto per aandeel, 30% roerende voorheffing dat op 20 januari 2020 werd uitgekeerd, zal het resterende dividend over 2019, dat gelijk is aan €2,25 bruto per aandeel, op 20 mei 2020 worden uitgekeerd op voorwaarde dat de algemene aandeelhoudersvergadering dit goedkeurt.