Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018 PF

% joj

Netto-omzet

4.512

4.385

+2,9%

Specialty Polymers

1.927

2.009

–4,1%

Composite Materials

1.272

1.082

+18%

Special Chem

864

852

+1,4%

Silica

449

442

+1,5%

EBITDA

1.143

1.225

–6,7%

EBITDA-marge

25,3%

27,9%

–2,6pp

EBIT

801

897

–11%

EBIT-marge

17,8%

20,5%

–2,7%

Kapitaalinvesteringen in voortgezette bedrijfsactiviteiten

–375

–379

+1,0%

Kasstroomomzetting

67,2%

69,1%

–1,9pp

CFROI

8,9%

9,9%

–1,1pp

Onderzoek & innovatie

–157

–171

+8,5%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

3,5%

3,9%

–0,4pp

Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro’s)

Advanced Materials – Net sales evolution (bar chart)

De netto-jaaromzet groeide in totaal met +2,9% en organisch[6] met +0,3%. Lagere volumes in de automobiel- en elektronicamarkten van Specialty Polymers werden gecompenseerd door de dubbelcijferige groei bij Composite Materials voor de luchtvaart. De prijzen waren in het gehele segment hoger.

De onderliggende EBITDA voor het gehele jaar daalde -6,7% en organisch[6] met -9,3%. De hogere prijzen en kostenbeheersings- en productiviteitsmaatregelen boden deels compensatie voor de gestegen kostenbasis, die voornamelijk het gevolg was van de voorraadafbouw en de uitbreiding van de productiemogelijkheden bij Composite Materials. Het eenmalige pensioengerelateerde synergievoordeel van € 19 mln, geboekt in het tweede kwartaal van 2018, had een impact van -1,5% op de EBITDA van het volledige jaar 2019. De EBITDA-marge daalde -2,6 procentpunt tot 25%.

[6] Organische groei sluit omrekening van valuta en perimetereffecten uit, evenals het effect van de implementatie van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de implementatie van IFRS 16.