Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018 PF

% joj

Netto-omzet

2.846

3.057

–6,9%

Novecare

1.789

2.000

–11%

Technology Solutions

632

643

–1,7%

Aroma Performance

425

414

+2,8%

EBITDA

490

533

–8,1%

EBITDA-marge

17,2%

17,4%

–0,2pp

EBIT

322

381

–15%

EBIT-marge

11,3%

12,5%

–1,1%

Kapitaalinvesteringen in voortgezette bedrijfsactiviteiten

–155

–158

+1,5%

Kasstroomomzetting

68,3%

70,4%

–2,1pp

CFROI

5,9%

6,8%

–0,9pp

Onderzoek & innovatie

–94

–97

+2,7%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

3,3%

3,2%

+0,1pp

Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro’s)

Advanced Formulations – Net sales evolution (bar chart)

De netto-omzet in het gehele jaar daalde -6,9% en organisch[7] met -10%. De prijzen stegen licht en de volumes slonken met -11%, vooral als gevolg van de moeilijke omstandigheden in de Noord-Amerikaanse schalieolie- en gassector en een mindere bedrijfsactiviteit in de mijnbouw in de tweede jaarhelft. De omzet van Aroma Performance steeg dankzij de volumes (vooral in natuurlijke vanilline) en de prijzen.

De onderliggende EBITDA van het gehele jaar daalde -8,1% en organisch[7] -12%. De aanzienlijke volumedalingen werden getemperd door prijsverhogingen en kostenbeheersingsmaatregelen, vooral in Novecare, wat leidde tot een stabiele EBITDA-marge van 17%.

[7] Organische groei sluit omrekening van valuta en perimetereffecten uit, evenals het effect van de implementatie van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de implementatie van IFRS 16.