Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018 PF

% joj

Netto-omzet

2.879

2.808

+2,5%

Soda Ash & Derivatives

1.661

1.562

+6,3%

Peroxides

683

654

+4,4%

Coatis

535

591

–9,6%

EBITDA

852

761

+12%

EBITDA-marge

29,6%

27,1%

+2,5pp

EBIT

639

556

+15%

EBIT-marge

22,2%

19,8%

+2,4%

Kapitaalinvesteringen in voortgezette bedrijfsactiviteiten

–177

–175

–0,9%

Kasstroomomzetting

79,3%

77,0%

+2,3pp

CFROI

8,5%

8,1%

+0,5pp

Onderzoek & innovatie

–25

–27

+5,9%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

0,9%

1,0%

–0,1pp

Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro’s)

Performance Chemicals – Net sales evolution (bar chart)

De netto-omzet voor het gehele jaar steeg voor dit segment met +2,5% en organisch[8] met +2,2%, dankzij hogere contractprijzen voor natriumcarbonaat en peroxides, die de lagere omzet bij Coatis (tegen zeer sterke 2018) meer dan compenseerden.

De onderliggende EBITDA van het gehele jaar steeg +12% en +10% organisch[8] , dankzij hogere prijzen. Productiviteitsverbeteringen, gunstige energiekosten en een sterke bijdrage van de Russische pvc joint venture leverde eveneens een positieve bijdrage aan het resultaat. Een eenmalige winst van € 12 mln werd in het tweede kwartaal geboekt op de afwikkeling van een energiecontract bij de natriumcarbonaatactiviteiten. De EBITDA-marge steeg +2,5 procentpunt tot 30%.

[8] Organische groei sluit omrekening van valuta en perimetereffecten uit, evenals het effect van de implementatie van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de implementatie van IFRS 16.