Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018 PF

% joj

Netto-omzet

6

7

–14%

EBITDA

–163

–189

+14%

EBIT

–259

–280

+7,5%

Kapitaalinvesteringen in voortgezette bedrijfsactiviteiten

–119

–82

–44%

Onderzoek & innovatie

–60

–58

–3,9%

De onderliggende EBITDA bedroeg € (163) mln, € 26 mln beter, als gevolg van kostenreducties en bezuinigings-maatregelen, gunstige voorwaarden op de energiemarkt en lagere voorzieningen voor bonussen.