Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Op 9 april heeft Solvay zijn vooruitzichten voor 2020 ingetrokken door de gevolgen van de toegenomen onzekerheid van de COVID-19-pandemie op de belangrijkste eindmarkten.

De onderliggende EBITDA over het hele jaar zal naar verwachting ongewijzigd tot bescheiden lager zijn (0% tot -3%), op organische basis, ten opzichte van € 2.322 mln in 2019 en met een groei naar het einde van het jaar toe. Tegenover een sterk eerste kwartaal van 2019 wordt verwacht dat het eerste kwartaal van 2020 zal dalen met hoge enkelvoudige cijfers (“high single digit”), vanwege zowel de stopzetting van de productie van de 737MAX, als de impact van het COVID-19 virus en de verdere daling van de olie- en gasmarkt.

Belangrijkste veronderstellingen:

  • De focus op verzachtende maatregelen inclusief prijsstelling, personeelsbezetting en andere kostenbesparingen, evenals versnelde technologiepenetratie zal in 2020 voor meer veerkracht zorgen.
  • Solvay gaat uit van een Boeing 737MAX-productie van 200 vliegtuigen in 2020, in vergelijking met bijna 600 in 2019. De netto-impact, op EBITDA na verzachtende maatregelen, zal naar verwachting tussen € 30 mln en € 40 mln bedragen in 2020.
  • De gevolgen te wijten aan het COVID-19 virus zijn onzeker. Solvay verwacht een impact van ongeveer € -25 mln in het eerste kwartaal en zal haar vooruitzichten actualiseren naarmate de situatie duidelijker wordt.
  • De tegenvallende macro-economische omstandigheden zullen naar verwachting in 2020 aanhouden, met een verwachte verbetering van belangrijke markten (auto en elektronica) in het tweede semester. De olie- en gasmarkt zal waarschijnlijk ook dit jaar weer aanzienlijk tegenvallen.

Vrije kasstroomomrekeningsratio van 28%.

  • Aanhoudende focus op werkkapitaal en gedisciplineerd beheer van het werkkapitaal zal een sterke kasstroomgeneratie ondersteunen in 2020.
  • De kasuitstroom verbonden aan pensioenlasten zal met meer dan € 40 mln dalen, na vrijwillige bijdragen. De uitstroom verbonden aan financiële kosten zullen ongeveer € 20 mln lager uitvallen, door de verdere vermindering en optimalisatie van de netto financiële schuld.

ROCE stabiel rond 8%.

Efficiëntiemaatregelen
In 2020 versnelt Solvay de afstemming van haar wereldwijde organisatie op haar G.R.O.W. strategie als reactie op de tegenvallende economische omgeving. Dit leidt tot 500 ontslagen terwijl 150 nieuwe posities worden gecreëerd om toekomstige groei te ondersteunen. De sociale procedures worden op 26 februari gelanceerd. De besparingen beginnen in het vierde kwartaal van 2020 en zullen volledig uitgevoerd worden tegen het einde van 2021. Dit plan zal eerdere maatregelen aanvullen en onze doelstelling voor kostenreductie op middellange termijn verhogen tot ten minste € 350 mln. Onze eerste kwartaalcijfers zullen herstructureringskosten omvatten van ongeveer € 70 mln. Het moet opgemerkt worden dat een voorziening van € 48 mln (van het vorige programma) werd teruggedraaid in het vierde kwartaal van 2019.

Gevoeligheid aan valutaschommelingen
Solvay is voornamelijk blootgesteld aan de Amerikaanse dollar, met de belangrijkste gevoeligheden per wijziging van $/€ 0,10:

  • EBITDA-gevoeligheid van ongeveer € -125 mln op basis van het gemiddelde tarief in 2019 van $/€ 1,15, met ongeveer 2/3 op omrekening en 1/3 transactioneel (exclusief afdekking).
  • Nettoschuldgevoeligheid van ongeveer € 100 mln op basis van de koers aan het einde van 2018 van $/€ 1,12.