Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Solvay nv – met hoofdzetel in België – wil voldoen aan de hoogste standaard inzake deugdelijk bestuur. Het bedrijf wil voortdurend de prestaties op het gebied van deugdelijk bestuur ("corporate governance") verbeteren, waarbij de nadruk ligt op transparantie en op het bevorderen van een cultuur van duurzame waardecreatie op lange termijn.

De bestuursorganen van Solvay zijn verantwoordelijk voor de langetermijnaanpak van de Groep, het nastreven van de visie van de oprichter van Solvay, en de uitvoering van de strategie van de Groep. De Raad van Bestuur is belast met het sturen van de ontwikkelingsstrategie van Solvay en adviseert het uitvoerend comité, dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering.

In deze verklaring worden de aanbevelingen van het 'naleven of motiveren'-principe van de Belgische Corporate Governance Code 2009 toegepast. Ze bevat aanvullende feitelijke informatie met betrekking tot het corporate-governancebeleid van Solvay en relevante wijzigingen daarvan, samen met details over de remuneratie van de bestuurders en leden van het uitvoerend comité en over relevante gebeurtenissen die zich in het voorgaande jaar hebben voorgedaan.

Overeenkomstig dit principe wijkt geen van de in deze corporate-governanceverklaring beschreven regels af van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Het Corporate Governance Charter (het 'Charter'), aangenomen door de Raad van Bestuur van Solvay, is beschikbaar op de website van Solvay en beschrijft de belangrijkste aspecten van de corporate governance van de Solvay Groep, inclusief de bestuursstructuur en de interne regels van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité en andere comités opgericht door de Raad van Bestuur. Vanaf 1 januari 2020 heeft Solvay de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020 toegepast, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is. De Raad van Bestuur heeft het Charter gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe Corporate Governance Code.