Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

2.1. Kapitaal

Het kapitaal van Solvay bedraagt € 1.588.146.240 en bestaat uit 105.876.416 uitgegeven aandelen. Er hebben zich in 2019 geen wijzigingen voorgedaan in het kapitaal van de vennootschap.

2.2. Aandelen van Solvay

Solvay (SOLB.BE) is genoteerd op Euronext Brussel, wat haar-hoofd-notering is. Solvay heeft een secundaire notering op Euronext Parijs. Solvay-aandelen worden sinds 1 oktober 2016 ook over-the-counter (OTC) verhandeld als 'Level 1 sponsored American Depositary Receipts' (ADR’s) via Citibank. (Translator’s note: source text error: Depository should be Depositary)

Het aandeel van Solvay is opgenomen in de BEL20, de belangrijkste Belgische index. Op 14 september 2018 werd Solvay opgenomen in de Next20-index, na vertrek uit de CAC40-index. De Groep wordt nog steeds beschouwd als de grootste producent van (gespecialiseerde) chemicaliën op de beurs van Parijs. De aandelen van Solvay zijn opgenomen in andere belangrijke indexen zoals de BEL Chemicals, de STOXX-familie (DJ STOXX en DJ Euro STOXX), de MSCI-index, Euronext 100, de Dow Jones Sustainability TM World Index en de FTSE4Good Index.

In 2019 bedroeg de gemiddelde aandelenkoers (bij beurssluiting aan het eind van de dag) € 95,7 en fluctueerde de koers van het aantal tussen € 84,1 en € 110,8 per aandeel. In 2019 werden er per dag gemiddeld 256.047 aandelen verhandeld (bron: Euronext), tegeweeknover 277.313 aandelen in 2018.

Koersontwikkeling en handelsvolume Solvay van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Solvay share prices and trading volumes from January 1, 2018 to December 31, 2018 (strip chart)

2.3. Aandeelhouders

2.3.1. Aandeelhoudersstructuur

Onderstaande grafiek geeft de aandeelhoudersstructuur van Solvay per 31 december 2019 weer, op basis van kennisgevingen van haar aandeelhouders. Deze transparantiekennisgevingen zijn op grond van Belgisch recht of de statuten van Solvay verplicht wanneer het aandelenbelang de drempel van 3%, 7,5% of een veelvoud van 5% overschrijdt.

Aandeelhoudersstructuur

Shareholder Structure (pie chart)

De laatste kennisgevingen die Solvay in 2019 heeft ontvangen:

  • Solvac nv deelde op 28 maart 2018 mee dat het 30,71% van het kapitaal van Solvay bezat.
  • Op 28 december 2018 verklaarde Solvay Stock Option Management bv via Solvac nv aan Solvay dat het een aandelenbelang van 2,342% had.
  • Blackrock Inc., een institutionele belegger, deelde op 27 november 2019 mee dat het een belang van 2,96% heeft.

De overige aandelen, samen goed voor ongeveer 64%, zijn in handen van institutionele en particuliere aandeelhouders, waarbij er geen enkele aandelenbelang is van meer 3%.

Op de Gewone Algemene Vergadering van dinsdag 14 mei 2019 vertegenwoordigden de neergelegde en uitgebrachte stemmen 63,40% van het kapitaal van Solvay nv.

Solvac

De hoofdaandeelhouder van Solvay is Solvac nv, dat meer dan 30% van het aandelenkapitaal van Solvay in handen heeft. Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die in 1983 werd opgericht. Zijn activa bestaan uitsluitend uit de Solvay-aandelen.

De aandelen van Solvac worden verhandeld op Euronext Brussel. Solvac telt ongeveer 13.000 aandeelhouders. Meer dan 2.300 van hen zijn verwant met de families die Solvay hebben opgericht. Samen hebben zij ongeveer 77% van de aandelen van Solvac in handen.

Solvac heeft bewezen dat het succes van de Vennootschap op lange termijn ten voordele van alle aandeelhouders het primaire doel van hun betrokkenheid is en blijft. Deze langetermijnfocus is essentieel voor duurzaam succes in onze sector. De Raad van Bestuur is van mening dat onze eigendomsstructuur heeft bijgedragen aan het isoleren van onze Vennootschap van conjunctuurcycli en de daarmee samenhangende druk op de korte termijn terwijl de Raad van Bestuur en het senior management zich kunnen concentreren op ons succes op lange termijn.

De CEO van Solvac, Bernard de Laguiche, is een onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay.

Het percentage van het kapitaal en het aantal aandelen in het bezit van Solvac nv worden op de website van Solvay gepubliceerd.

Solvay Stock Option Management

Solvay Stock Option Management bvba is een indirecte dochteronderneming van Solvay en zijn aandelen en aankoopopties zijn samen goed voor 2,342% van het kapitaal van Solvay. Deze worden aangehouden in het kader van de strategie van de Groep om de risico’s af te dekken die verbonden zijn aan aandelenopties die Solvay aan het senior management van de Groep toekent.

2.4. Relaties met beleggers en analisten

Solvay bevordert een open dialoog met de beleggingswereld om duurzame relaties op te bouwen. Overeenkomstig de richtlijnen van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voldoet Solvay aan de informatieverplichtingen die in de Belgische wet zijn vastgelegd en in de Verordening marktmisbruik zijn vervat.

Solvay verstrekt op een transparante, tijdige en zinvolle manier nauwkeurige informatie om beleggers inzicht te geven in de bedrijfsactiviteiten en strategie van Solvay, resulterend in een correcte waardering door de markt. Uitgebreide informatie over de bedrijfsactiviteiten, de strategie en de financiële prestaties van Solvay is te vinden in een groot aantal regelgevende en andere publicaties, zoals het jaarlijkse Geïntegreerd Verslag, financiële verslagen en persberichten, evenals op zijn website (www.solvay.com).

Beleggers kunnen het Investor Relations-team het hele jaar door gemakkelijk bereiken via e-mail of telefoon. De leden van het uitvoerend comité en het Investor Relations-team hebben het hele jaar door ook rechtstreeks contact met verschillende leden van de beleggingswereld via roadshows en beleggersconferenties.

Op 7 november 2019 maakte Ilham Kadri, CEO, de G.R.O.W.-strategie van Solvay bekend, met als duidelijk doel het potentieel van de Groep ten volle te benutten en de waardecreatie te versnellen. De waarde zal worden gegenereerd door een gedifferentieerde toewijzing van middelen en afzonderlijke bedrijfsmandaten (Materials, Chemicals en Solutions), samen met transversale initiatieven die mogelijk worden gemaakt door ons nieuwe operationele model, Solvay ONE.

2.4.1. Interacties met de families die Solvac en Solvay hebben opgericht

Solvay vergadert regelmatig met zijn hoofdaandeelhouder Solvac. Solvay geeft presentaties aan de Raad van Bestuur van Solvac en neemt deel aan evenementen die door de aandeelhouders van de stichtende families worden georganiseerd. Al deze interacties zijn gebaseerd op openbare informatie. Nieuw presentatiemateriaal wordt altijd gedeeld op de website van Solvay.

In 2019 namen vertegenwoordigers van het management van Solvay deel aan drie vergaderingen van de Raad van Bestuur van Solvac en aan vijf evenementen die werden georganiseerd door de families die Solvay hebben opgericht. 

2.4.2. Contacten met institutionele beleggers

Solvay onderneemt specifieke acties om te interageren met institutionele beleggers. Er worden roadshows georganiseerd met leden van het Uitvoerend Comité en vertegenwoordigers van het Investor Relations-team. Zij nemen deel aan beleggersconferenties over de hele wereld. De daaruit voortvloeiende face-to-face contacten maken het mogelijk om met de beleggersgemeenschap in dialoog te treden over de strategie en bedrijfsprestaties van Solvay.

In 2019 nam Solvay deel aan 37 evenementen (waaronder 17 contacten met het senior management), bestaande uit 13 roadshows en 24 conferenties in landen in Europa, Amerika en Azië, evenals "reverse roadshows" in de kantoren van Solvay. 

2.4.3. Interacties met verkoopsanalisten

Solvay wordt gevolgd door 24 verkoopsanalisten die actief onderzoek naar het aandeel publiceren. De bijgewerkte lijst van deze analisten is te vinden op de website van Solvay

Naast de regelmatige individuele vergaderingen, e-mailcontacten en telefonische contacten organiseert Solvay driemaandelijkse conferentiegesprekken tussen de leden van het Uitvoerend Comité en de verkoopsanalisten ten gevolge van de publicatie van de resultaten van de Groep. Hoewel ze specifiek gericht zijn op analisten, zijn deze conferentiegesprekken live toegankelijk voor alle beleggers. Na afloop zijn ze opnieuw te beluisteren en is de transcriptie ervan te lezen op de website van Solvay. 

2.4.4. Interacties met individuele beleggers

Elke belegger heeft toegang tot duidelijke, uitgebreide en transparante informatie op maat van zijn of haar individuele behoeften via een speciale rubriek Aandeelhouders (beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels). Elke investeerder kan ook inschrijven op de Solvay Investors' Club. Bovendien beantwoordt het team van de Solvay Investors Relation (investor.relations@solvay.com) en de Solvay Service (shareholders@solvay.com) alle vragen en verzoeken om informatie en diensten.

In 2019 nam Solvay deel aan zes conferenties, waaronder drie aandeelhoudersevenementen in België (in Brussel en Antwerpen) en in Frankrijk (Parijs).

Solvay werkt ook samen met privébanken, heeft regelmatig contact met hun analisten en neemt af en toe deel aan hun evenementen gewijd aan particuliere beleggers.