Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

In het Charter zijn de taken, de missie, de werking, de omvang, de samenstelling, de opleiding en de evaluatie van de Raad van Bestuur vastgelegd. Het interne reglement van de Raad van Bestuur is aan het Charter gehecht.