Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Samenstelling:

 • Alle leden zijn niet-uitvoerend bestuurders, van wie de meesten onafhankelijk zijn.
 • De leden moeten voldoen aan het competentiecriterium op grond van de opleiding en de ervaring die zij in eerdere functies hebben opgedaan (zie punt 3.1.1. met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur).
 • De secretaris is lid van de interne juridische afdeling van de Groep.

Vergaderingen:

 • Zes in 2019, waarvan vier voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur die gepland waren voor de publicatie van de periodieke resultaten (driemaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks).
 • Het deelnamepercentage aan de vergaderingen was 100%.

Activiteiten:

 • Bekijkt en beoordeelt verslagen van de Chief Financial Officer, het hoofd van de interne audit van de Groep en de commissaris belast met de externe audit (Deloitte, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer en Corine Magnin).
 • Tijdens de periode onder revisie heeft het auditcomité de onafhankelijkheid en effectiviteit van de externe commissaris, Deloitte, beoordeeld.
 • Bestudeert het kwartaalverslag van het hoofd van de juridische dienst van de groep over belangrijke lopende juridische geschillen en rapporten over fiscale en intellectuele-eigendomsgeschillen.
 • Vergadert met de commissaris die belast is met de externe controle wanneer een dergelijke vergadering nuttig wordt geacht.
 • Monitort en beoordeelt de blootstelling aan risico’s en de doeltreffendheid van de interne controles en de plannen om de risico’s te beperken.
 • Vergadert eenmaal per jaar met de voorzitter van het uitvoerend comité en de CEO (Mevr. Ilham Kadri); alle andere leden van de Raad van Bestuur worden bij die gelegenheid uitgenodigd om de belangrijkste risico’s van de Groep te bespreken.