Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Samenstelling:

  • De meerdeheid van de leden zijn onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurders.
  • De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op vergaderingen uitgenodigd, behalve als de vergadering gaat over zaken die haar persoonlijk betreffen.
  • De Secretaris is de heer Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen:

  • In 2019 werden zes vergaderingen gehouden.
  • Het deelnamepercentage aan de vergaderingen was 90%.

Activiteiten:

Het benoemingscomité brengt advies uit over de samenstelling van en de benoemingen van posities in de Raad van Bestuur (voorzitter, nieuwe leden, herbenoemingen en comités), posities in het uitvoerend comité (voorzitter en leden) en posities in het algemeen bestuur.