Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Samenstelling

  • Zes leden,
  • de heer Karim Hajjar (lid van het uitvoerend comité en CFO) wordt uitgenodigd om de vergaderingen van het comité  financiën bij te wonen.
  • De Secretaris is de heer Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen:

  • Dit comité kwam in 2019 vier keer bijeen.
  • Het deelnamepercentage aan de vergaderingen was 93%.

Activiteiten

  • Geeft advies over financiële zaken zoals de hoogte van het interim- en slotdividend, de schuldgraad voorwaarden en de valuta’s van schulden, en monitort de kredietwaardigheid van de Groep, de afdekking van valutarisico’s, het afdekkingsbeleid voor regelingen die voorzien in langetermijnbonussen, de inhoud van financiële mededelingen en de financiering van belangrijke investeringen.
  • Legt de laatste hand aan de voorbereidingen over de resultaten van de Groep.
  • Geeft op verzoek advies over beleidsrichtlijnen van de Raad van Bestuur met betrekking tot bovengenoemde zaken.
  • Doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.