Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Samenstelling:

 • De meeste leden zijn onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurders.
 • Het remuneratiecomité beschikt over de nodige expertise om zijn opdracht uit te voeren.
 • De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op elke vergadering uitgenodigd, behalve als de vergadering gaat over zaken die haar persoonlijk betreffen.
 • De Secretaris is de heer Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen:

 • De vergaderingen worden voorbereid door de Group General Manager Human Resources, die de vergaderingen bijwoont.
 • In 2019 werden twee vergaderingen gehouden.
 • Het deelnamepercentage aan de vergaderingen was 100%.

Activiteiten:

Het remuneratiecomité voldoet aan de verplichtingen opgelegd door artikel 526 quater van het Wetboek van Vennootschappen (vanaf 1 januari 2020 werd dit artikel vervangen door artikel 7: 100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Het adviseert de Raad van Bestuur over:

 • Het opstellen van het beleid  inzake remuneratie en het remuneratieverslag van de Vennootschap,
 • De hoogte van de remuneratie niveaus voor de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité,
 • De remuneratie, korte-en langetermijnbonussen van de voorzitter van het uitvoerend comité alsmede de evaluatie van haar prestaties,
 • De toekenning van langetermijnbonussen ('performance share units' en aandelenopties) aan het senior management van de Vennootschap.

Het comité stelt het jaarlijkse remuneratieverslag voor de corporate-governanceverklaring op en ontvangt jaarlijks een verslag over de remuneratie van het algemeen bestuur.