Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Om de twee à drie jaar wordt een evaluatie van de Raad van Bestuur uitgevoerd met als doel na te gaan hoe de Raad van Bestuur zijn eigen werking kan verbeteren en beter de "best practices" kan volgen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de samenstelling van de Raad van Bestuur (met inbegrip van overwegingen die verband houden met diversiteit en competenties), de werking van de Raad van Bestuur, de informatieverschaffing aan en interacties met het uitvoerend management, en de samenstelling en het functioneren van de door de Raad van Bestuur opgerichte comités.

Als gevolg van de management-transitie en de benoeming van de nieuwe CEO werd eind 2019 een interne evaluatie uitgevoerd op basis van een externe vragenlijst. De evaluatie richtte zich op alle punten die in de evaluatie van het voorgaande jaar voor verdere verbetering aan de orde waren gesteld en hoe de Raad van Bestuur de overgang tot nieuwe CEO en de daaraan gerelateerde onderwerpen in 2019 heeft aangepakt.