Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Voor de nieuwe bestuurders is een introductie programma voorzien, dat ook openstaat voor elke Bestuurder die eraan wenst deel te nemen.

Het programma omvat een evaluatie van de strategie en activiteiten van de Groep en van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van groei, concurrentiekracht en innovatie, maar ook op het gebied van financiën, onderzoek & innovatie, personeelsbeheer, juridische kwesties, corporate governance, compliance en de algemene organisatie van de activiteiten.

Bedrijfsbezoeken maken ook deel uit van het programma, waarbij ontmoetingen met het management en lokale teams, bedrijfspresentaties en site bezoeken worden gecombineerd.

In 2019 maakte de Raad van Bestuur een reis van één week naar de VS, die in het teken stond van de activiteiten van Specialty Polymers en Composite Materials.

De Bestuurders ontmoetten zowel lokale operationele teams als leiderschapsteams en jonge talenten. Deze bedrijfsbezoeken ter plaatse gaven de leden van de Raad van Bestuur de gelegenheid om in contact te komen met het industriële en O&I-team van Solvay en om vanaf de basis de pols te nemen van de Groep.

Elk jaar wijdt de Raad van Bestuur een specifieke sessie aan een update over de trends op het gebied van wereldwijde duurzame ontwikkeling (de sterke en zwakke punten van de Groep, met inbegrip van de risico’s die verbonden zijn aan en de opportuniteiten die voortvloeien uit de klimaatverandering) die van invloed zijn op de Groep, haar acties en haar prestaties – met inbegrip van de vooruitgang op de vijf prioriteiten van Solvay, de duurzaamheidsratings, de eigen evaluatie van de Solvay Way en het Geïntegreerd Verslag.

Er is dit jaar gesproken over het vaststellen van een nieuwe ambitie inzake duurzaamheid om een gedeelde en duurzame toekomst voor iedereen bij Solvay te creëren.