Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De leden van het uitvoerend comité, met inbegrip van de voorzitter (of CEO), hebben als onderdeel van hun verantwoordelijkheid bestuursmandaten in dochterondernemingen van de Groep. Indien deze bestuursmandaten worden vergoed, zijn ze opgenomen in de hierboven vermelde bedragen, ongeacht of het gaat om een positie als loontrekkende dan wel als zelfstandige overeenkomstig lokale wetgeving.

De leden van het uitvoerend comité ontvangen geen enkele contractuele vertrekpremie die verbonden is aan de uitoefening van hun mandaat. In geval van vervroegde beëindiging van het mandaat is alleen het rechtssysteem van toepassing. In geval van vervroegde beëindiging van het mandaat is alleen het rechtssysteem van toepassing.  Indien wordt besloten om het contract van mevrouw Ilham Kadri te beëindigen, komt zij in aanmerking voor een contractuele schadevergoeding van 12 maanden van haar totale remuneratie bij het behalen van de doelstellingen. Indien mevrouw Ilham Kadri na januari 2021 ontslag neemt, geldt voor haar een niet-concurrentiebeding van 12 maanden zonder extra remuneratie.

Zoals vermeld in het jaarverslag van 2018 ontving Jean-Pierre Clamadieu in zijn functie en volgens eerdere contractuele voorwaarden twee maanden basissalaris €200.000. Zijn contract bevat daarnaast een niet-concurrentiebeding met een looptijd van 24 maanden dat door de Vennootschap werd geactiveerd, resulterend in de betaling aan de heer Jean-Pierre Clamadieu van een vergoeding wegens niet-concurrentie van €1.960.000. 

Zijn bestaande kortetermijnbonus wordt niet versneld onvoorwaardelijk toegezegd en blijft afhankelijk van de prestaties van de Groep. 

Overeenkomstig de bepalingen van de individuele pensioenovereenkomst die Jean-Pierre Clamadieu en Solvay op 1 februari 2012 hebben ondertekend, werd aan de verzekeringsmaatschappij een bedrag van €7.963.507 + €608.068 voor de maanden januari en februari betaald. 

Het bovenstaande is in overeenstemming met de vereisten van de Belgische Corporate Governance Code.

De heer Pascal Juery en mevrouw Cecile Tandeau de Marsac verlieten het Uitvoerend Comité op 31 maart 2019 zonder enige beëindigingsvergoeding in verband met hun mandaat als kaderlid.