Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Om de vroegere, huidige en toekomstige remuneratieprogramma’s transparanter te maken en in overeenstemming met de belangen van beleggers en het wetgevendgkader, toont de volgende tabel de verandering in de remuneratie voor leden van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer en de leden van het uitvoerend comité in vergelijking met de prestaties van de Groep en de gemiddelde remuneratie van werknemers van Solvay over een periode van 5 jaar.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Remuneratie voor 2019 (Totaal)

(1)

zoals aangegeven in het Remuneratieverslag is de bezoldiging van de Raad van Bestuur vanaf 2012 niet meer gewijzigd en is alleen afhankelijk van het aantal vergaderingen.

(2)

Nieuwe CEO

(3)

Verlenging van het Directiecomité en daarmee samenhangende marktaanpassing voor C.Tandeau de Marsac, A.Di Donfrancesco, H.Du from March 1st;

(5)

Volledige integratie van Cytec in 2016

(6)

Oxygen herstructureringsimpact

(7)

Inclusief subsidie voor K.Hajjar, V.De Cuyper, A.Di Donfrancesco, H.Du, P.Juery.

(8)

De gemiddelde beloning van de werknemers wordt berekend op basis van de "lonen en directe sociale voordelen" gedeeld door het aantal werknemers op jaarbasis uit voortgezette bedrijfsactiviteiten op jaarbasis voor de voortzetting van de activiteiten.

Remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneratie van CEO

 

 

 

 

 

 

Annual Base on year over year basis

10%

0%

0%

9%

NA(2)

1.150.000

Variable STI payout vs Target

137%

121%

149%

134%

118%

1.361.600

PSU Payout value vs Target

NA

54%

111%

108%

NA(2)

NA(2)

LTI Grant value vs Target

100%

100%

100%

100%

100%

1.725.000

Remuneratie voor de leden van het uitvoerend comité

 

 

 

 

 

 

Annual Base on year over year basis (includes mandatory increase in Belgium)

3,3%

3,5%

3,5%

12,2%(3)

3,6%

3.124.441

Variable STI payout vs Target

128%

112%

144%

120%

72%

1.266.000

PSU Payout value vs Target

NA

54%

111%

108%

84%

794.774

LTI Grant value vs Target

100%

100%

100%

200%

100%

2.500.000(7)

Solvay-resultaat

 

 

 

 

 

 

EBITDA growth vs Target for the Year

109%

96%

138%

105%

51%

 

Progress towards Sustainable Development objective vs Target for the Year

174%

140%

181%

165%

145%

 

Gemiddelde beloning van de werknemers op basis van volledige werktijdsequivalenten(8)

 

 

Personeel van de Groep

3%

16%(5)

7%

0,6%(6)

5%