Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In 2019 kende de Raad van Bestuur op voorstel van het Remuneratiecomité aandelenopties toe aan ongeveer 50 senior kaderleden van de Groep. De uitoefenprijs bedraagt €97,05 per optie, met een wachtperiode van drie jaar. Aan de leden van het Uitvoerend Comité werden in totaal 118.822 opties toegekend in maart 2019.

In combinatie met het aandelenoptieplan heeft de Raad van Bestuur PSU’s toegekend aan ongeveer 450 leden van het hoger kader van de Groep, met een mogelijke uitbetaling over drie jaar indien de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen (groei van de onderliggende EBITDA, CFROI en reductie van de uitstoot van broeikasgassen) worden gehaald. Aan de leden van het Uitvoerend Comité werden in totaal 21.767 PSU’s toegekend in februari 2019.

Land

Naam

Functie

Aantal opties(1)

Aantal PSU’s(2)

(1)

Aandelenopties: De reële waarde per aandelenoptie volgens het Black Scholes model bedroeg in februari 2019 €17,77

(2)

De beurskoers voor februari 2019 bedroeg € 97,05.

België

Kadri, Ilham

CEO/Voorzitter van het uitvoerend comité

48.537

8.887

België

De Cuyper, Vincent

Lid van het uitvoerend comité

14.069

2.576

België

Hajjar, Karim

Lid van het uitvoerend comité

14.069

2.576

België

Di Donfrancesco, Augusto

Lid van het uitvoerend comité

14.069

2.576

België

Du, Hua

Lid van het uitvoerend comité

14.069

2.576

België

Juéry, Pascal

Lid van het uitvoerend comité

14.069

2.576

Totaal

 

 

118.882

21.767

Toegekende en door leden van het Uitvoerend Comité aangehouden aandelenopties per 31 december 2019

Land

Naam

Aandelenopties

31/12/2019

Gehouden op 31/12/2018

Toegekend in 2019

Uitgeoefend in 2019

Vervallen in 2019

Gehouden(1)

Uitoefenbaar

Niet-uitoefenbaar

(1)

Gehouden = Uitoefenbaar + Niet uitoefenbaar

België

Kadri, Ilham

0

48.537

0

0

48.537

0

48.537

België

De Cuyper, Vincent

109.770

14.069

18.088

0

105.751

33.641

72.110

België

Hajjar, Karim

94.348

14.069

0

0

108.417

21.164

87.253

België

Di Donfrancesco, Augusto

95.938

14.069

0

0

110.007

37.897

72.110

België

Du, Hua

78.930

14.069

1.320

0

91.679

27.913

63.766

Totaal

 

378.986

104.813

19.408

0

464.391

120.615

343.776