Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De rol, verantwoordelijkheden, samenstelling, procedures en evaluatie van het uitvoerend comité worden in detail beschreven in het Charter. Daarnaast is het interne reglement van het uitvoerend comité als bijlage aan het Charter gehecht.

Op 31 december 2019 bestond het uitvoerend comité uit de volgende zes leden.

Jaar van eerste benoeming

Deelname aan vergaderingen in 2019

Klik om te ontdekken

Ilham Kadri
Franse
Jaar van eerste benoeming: 2019 Deelname aan vergaderingen in 2019 (13/13)

Ilham Kadri

Geboren in: 1969

Einde lopende termijn: 2021

Diploma’s en voornaamste activiteiten bij Solvay: Diploma Chemische Technologie van de l’Ecole des Hauts Polymères in Straatsburg. PhD in macromoleculaire fysico-chemie van de Louis Pasteur University in Straatsburg.

Vincent De Cuyper (photo) Vincent De Cuyper
Belg
Jaar van eerste benoeming: 2006 Deelname aan vergaderingen in 2019 (13/13)
Vincent De Cuyper (photo)

Vincent De Cuyper

Geboren in: 1961

Einde lopende termijn: 2020

Diploma’s en voornaamste activiteiten bij Solvay: Diploma Chemische Technologie (Katholieke Universiteit Leuven). Mastersopleiding Industrieel Management (Katholieke Universiteit Leuven). AMP Harvard Lid uitvoerend comité.

Karim Hajjar (photo) Karim Hajjar
Engelsman
Jaar van eerste benoeming: 2013 Deelname aan vergaderingen in 2019 (13/13)
Karim Hajjar (photo)

Karim Hajjar

Geboren in: 1963

Einde lopende termijn: 2021

Diploma’s en voornaamste activiteiten bij Solvay: BSC (Hons) Economie (The City University, London). Registeraccountant (ICAEW). Lid uitvoerend comité en CFO.

Hua Du (photo) Hua Du
Chinees
Jaar van eerste benoeming: 2018 Deelname aan vergaderingen in 2019 (13/13)
Hua Du (photo)

Hua Du

Geboren in: 1969

Einde lopende termijn: 2020

Diploma’s en voornaamste activiteiten bij Solvay: BS Chemistry (Bejing University) PhD. Organic Chemistry (University of Illinois, UrbanaChampaign). Lid van het uitvoerend comité.

Augusto Di Francesco (photo) Augusto Di Donfrancesco
Italiaan
Jaar van eerste benoeming: 2018 Deelname aan vergaderingen in 2019 (13/13)
Augusto Di Francesco (photo)

Augusto Di Donfrancesco

Geboren in: 1959

Einde lopende termijn: 2020

Diploma’s en voornaamste activiteiten bij Solvay: Afgestudeerd van de Pisa University meet een Master’s degree in Chemische Technologie, Senior Executive program van de London Business School. Lid van het uitvoerend comité. Member of the Plastics Europe steering Board.

Hervé Tiberghien
French
Jaar van eerste benoeming: 2019 Deelname aan vergaderingen in 2019 (5/5)

Hervé Tiberghien

Geboren in: 1964

Einde lopende termijn: 2022

Diploma’s en voornaamste activiteiten bij Solvay: Master in Human Resources, HEC St Louis, Brussels, België

In 2019 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

  • Jean-Pierre Clamadieu verliet de Groep op 1 maart 2019 en werd vervangen door Mevr. Ilham Kadri, die werd benoemd tot plaatsvervangend CEO op 1 januari 2019 en CEO op 1 maart 2019.
  • Cécile Tandeau de Marsac verliet het uitvoerend comité op 1 april 2019 en werd op 1 september 2019 vervangen door Hervé Tiberghien.
  • Pascal Juéry verliet het uitvoerend comité op 1 april 2019.

Op 1 oktober 2019 verlengde de Raad van Bestuur het mandaat van Karim Hajjar met een periode van twee jaar. Zijn mandaat loopt in oktober 2021 af.

Op 11 december 2019 heeft de Raad van Bestuur het mandaat van de heren Hua Du en  A.Didonfrancesco voor een periode van twee jaar eindigend op 1 maart 2022, alsmede het mandaat van de heer V. De Cuyper voor een periode van twee jaar eindigend op 1 april 2022.