Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Solvays Sustainable Portfolio Management (SPM)

Definitie

Een duurzame oplossing wordt door Solvays SPM-tool gedefinieerd als een product in een bepaalde toepassing dat een grotere sociale en ecologische bijdrage levert aan de prestaties van de klant en tegelijkertijd minder impact op het milieu heeft in de productiefase.

Indicatoren en doelstellingen

Binnen Solvay zijn de GBU’s verantwoordelijk voor het leveren van duurzame bedrijfsprestaties en voor het bijdragen aan de doelstelling van de Groep om tegen 2025 50% van de opbrengsten te genereren uit duurzame oplossingen.

Opsplitsing van omzet per Sustainable Portfolio Management-heatmapcategorie

% van omzet

2019

2018

2017

Oplossingen: om als deel van een ‘oplossing’ beschouwd te worden, moeten producten een direct, significant en meetbaar voordeel (maatschappelijk of milieutechnisch) opleveren voor de samenleving als geheel. Er mogen geen zorgpunten zijn wat betreft duurzaamheid en hun ecologische voetafdruk moet klein zijn vergeleken met de meerwaarde die zij hebben voor de samenleving.

Neutraal: Geen invloed op duurzaamheid, positief dan wel negatief, vastgesteld.

Uitdagingen: Er is een duurzaamheidsprobleem vastgesteld of de ecologische voetafdruk is te groot.

Oplossingen

53

50

49

Neutraal

27

30

31

Uitdagingen

7

7

8

Niet beoordeeld

13

13

12

Eind 2019 kwalificeerde 53% van de omzet in de beoordeelde portefeuille van product-applicatiecombinaties als 'oplossingen', een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar.

De vooruitgang die de afgelopen vijf jaar is geboekt, is grotendeels bereikt door veranderingen in de portefeuille van Solvay en doordat duurzame oplossingen de marktstandaard (neutraal) zijn geworden als gevolg van de marktdynamiek op het gebied van duurzaamheidsthema’s. Vandaag zorgt de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsprocessen voor een positieve dynamiek om meer opbrengsten te genereren in de categorie bedrijfsoplossingen. Daarom hebben de GBU’s hun ambitie naar boven bijgesteld om bij te dragen aan de doelstelling om tegen 2030 65% van de opbrengsten te genereren uit oplossingen.

Uit de uitgebreide, systematische SPM-aanpak zijn een toenemend aantal nieuwe marktsignalen op het gebied van duurzaamheid naar voren gekomen die overleg vereisen tussen het bedrijf en zijn klanten om een beter inzicht te krijgen in de potentiële zakelijke impact ervan.

De systematische SPM-portefeuillebeoordeling is afgestemd op de financiële reikwijdte van de Groep. Veranderingen in de draagwijdte gedurende het jaar, zoals geschetst in het financiële verslag, worden weerspiegeld in de reikwijdte van SPM. De portefeuillebeoordeling is gebaseerd op de opbrengsten van 2019.

Correlatie tussen de SPM-analyse en de omzetgroei

SPM is ontwikkeld om versnellers of obstakels op het gebied van duurzaamheid te identificeren teneinde bij de bedrijfsactiviteiten van Solvay meer groei en een superieure duurzame waarde te realiseren. De afgelopen drie jaar zijn de opbrengsten uit producten van Solvay op jaarbasis veel sterker gegroeid in gevallen waarin klanten en consumenten op zoek waren naar producten die beantwoorden aan hun maatschappelijke of milieubehoeften.

Volumegroei op jaarbasis per SPM-categorie:

  • Oplossingen: +4%;
  • Uitdagingen: -5%.

(Gebaseerd op de omzet in 2016-2018 met hetzelfde product, dezelfde toepassing en dezelfde SPM-score over de afgelopen drie jaar, die 43% van de omzet van de Groep vertegenwoordigt).

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

World Alliance for Efficient Technologies

Solvay heeft zich aangesloten bij de World Alliance for Efficient Solutions, die door Bertrand Piccard (de oprichter van Solar Impulse) is opgericht om efficiënte technologieën, processen en systemen te bevorderen die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren. Onder de leden van de Alliance bevinden zich start-ups, bedrijven, instellingen en organisaties. Zij beoordelen de door hun leden voorgelegde oplossingen, met de hulp van onafhankelijke technisch en financieel experts, en selecteren 1.000 van de meest veelbelovende oplossingen. Deze worden als 'Efficient Solutions' aangemerkt en aan regeringen, bedrijven en instellingen gepresenteerd om hen ertoe aan te zetten ambitieuzere milieudoelstellingen en een ambitieuzer energiebeleid vast te stellen.

In 2019 werden 7 Solvay-producten aangemerkt als Solutions:

  • AgRHO® S-BoostTM bevordert de wortelontwikkeling: de plant wordt sneller sterker omdat het product de opname van voedingsstoffen en water bevordert, zodat er minder pesticiden, meststoffen en irrigatie nodig zijn.
  • SOLVAir®: Deze oplossing voor de behandeling van de verbrandingsgassen (zoals Nox, SO2 en HCI) van fabrieken en schepen draagt bij tot schonere steden door toepassing van het innovatieve Dry Sorbent Injection (DSI)-proces (injectie van droog sorbent).
  • Solef® PVDF: Dit gefluoreerde polymeer wordt toegepast in batterijen en verbetert de prestaties en duurzaamheid van elektrische voertuigen. Het is een oplossing zonder additieven en heeft de intrinsieke stabiliteit die inherent is aan fluorpolymeren, zelfs bij blootstelling aan ruwe omgevingen, waardoor de gebruiker een unieke combinatie van eigenschappen krijgt die resulteert in een langere levensduur van apparatuur.
  • Capterall®: minerale formuleringen behandelen vervuild water om de lozingsconcentraties te verlagen en schommelingen in vervuilende stoffen te beheersen teneinde aan strenge regelgeving te voldoen.
  • Alve-One®: schuimoplossingen zijn een innovatieve generatie hoogwaardige en kosteneffectieve chemische blaasmiddelen op basis van 100% veilige grondstoffen die de kunststofindustrie helpen om te evolueren naar een circulaire economie.
  • MAX® HT: Deze oplossing stelt al onze klanten in staat om warmteoverdrachtscoëfficiënten te verhogen en de behoefte aan verdampingsstoom te beperken, wat resulteert in een lager energieverbruik, minder verlies van natronloog en lagere onderhoudskosten (kosten van zuren en loonkosten).
  • Paramove®: Een goedgekeurd diergeneesmiddel dat in de zalmkweek wordt gebruikt om zalmluis te bestrijden en het welzijn van de zalm te bevorderen.

Voor meer informatie