Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Programma ONE Planet van Solvay

Het werk dat in 2019 werd verricht in het kader van het nieuwe doel van Solvay heeft ons ertoe gebracht om op een andere manier naar duurzaamheid te kijken. We focussen ons nu op wat Solvay in de wereld verandert (onze impact) in plaats van ons te richten op de transformatie van Solvay (interne tools en processen).

We hebben drie belangrijke impacts – positieve en/of negatieve – geïdentificeerd via onze productportefeuille of onze activiteiten:

  • Klimaat: broeikasgasemissies in de hele waardeketen, energie, maar ook andere mogelijke effecten op de biodiversiteit
  • Hulpbronnen: overstap van lineaire bedrijfsmodellen naar principes van de circulaire economie: grondstoffen, afval, effluenten, emissies in de hele waardeketen
  • Beter leven: verbetering van de levenskwaliteit – in onze fabrieken en met onze producten

Ons programma One Planet vereist dat we de positieve impact die we via onze producten kunnen hebben, beter kwantificeren, d.w.z. vermeden broeikasgasemissies, afstemming op de principes van de circulaire economie. One Planet vereist ook dat we de daad bij het woord voegen en de impact van onze activiteiten aanpakken rekening houdend met de behoeften van de planeet en de verwachtingen van de samenleving.

Voorts willen we onze werknemers aan boord krijgen zodat ze op alle mogelijke niveaus een impact kunnen hebben op het klimaat, de hulpbronnen en de levenskwaliteit. Ook willen we een open bedrijf zijn dat als referentie wordt gezien, met een gastvrije en zorgzame organisatie.

Solvay ONE Planet objectives

Geïntegreerd denken, of hoe Solvay wij waarde bepalen

De Groep heeft haar aanpak op het gebied van geïntegreerd denken geleidelijk aan ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit vele stappen:

  • Integratie van de meest materiële maatschappelijke en ecologische KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) in operationele dashboards en in strategische plannings-, budgetterings- en besluitvormingsprocessen;
  • Integratie van de meest materiële financiële, maatschappelijke en ecologische KPI’s in het model voor duurzame waardecreatie van Solvay;
  • Aanpassing van onze verslaggeving aan geïntegreerde verslaggevingsprincipes en inhoudelijke elementen.