Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Definitie

De circulaire economie verwijst naar een economisch model dat tot doel heeft goederen en diensten op een duurzame manier te produceren, waarbij het verbruik en de verspilling van hulpbronnen (grondstoffen, water, energie) alsook de productie van afval worden beperkt. Het doel is om te breken met het lineaire-economiemodel (ontginnen, produceren, consumeren, weggooien) en het te vervangen door een circulair economisch model. Het lineaire economische model dat momenteel in onze samenlevingen bestaat, heeft zijn grenzen bereikt omdat het sterk bijdraagt aan de klimaatverandering en de vernietiging van ons milieu. Onmiddellijke actie en inspanningen zijn nodig om de planeet en haar beperkte hulpbronnen te beschermen. De industrie heeft hier een grote rol te spelen. Een manier om dat te doen, is door de principes van de circulaire economie op wereldschaal te integreren in de industriële activiteiten.

Om het verbruik en de verspilling van hulpbronnen alsook de productie van afval te beperken, moeten we het gebruik van hulpbronnen optimaliseren door te innoveren. Recycling, hergebruik, vermindering, vernieuwing, terugwinning: het zijn allemaal manieren om een circulaire economie tot stand te brengen en voorgoed van afval af te komen. Circulaire kringlopen kunnen hulpbronnen zo lang mogelijk in circulatie houden – in het ideale geval voor altijd, zodat geen ontginning meer nodig is.

Volgens de Energy Transitions Commission zou een meer circulaire economie de CO2-uitstoot van de kunststof-, staal-, aluminium- en cementindustrie tegen 2050 wereldwijd met 40% en in ontwikkelde economieën zoals Europa met 56% kunnen verminderen.

Ondersteund door de overgang naar hernieuwbare energiebronnen genereert de circulaire economie economisch, natuurlijk en maatschappelijk kapitaal. Ze is gebaseerd op drie principes die Solvay zal volgen:

 1. Afval en vervuiling beperken door nieuwe ontwerpen;
 2. Producten en materialen hergebruiken;
 3. Natuurlijke systemen herstellen.

Managementbenadering

De verantwoordelijkheid voor de circulaire economie is toegewezen aan het Head of Circular Economy in de functie Sustainable Development and Energy (SDE).

De opdracht van het Head of Circular Economy bestaat erin de overgang van Solvays activiteit en zijn systematische aanpak te begeleiden en te leiden door circulaire kringlopen te creëren, niet alleen met klanten maar ook met de belangrijkste merkeigenaren in de sectoren waar Solvay actief is. Door een nauwgezette analyse van de interne en externe mogelijkheden om producten in elke fase van hun levenscyclus beter te benutten (en door te proberen ze een nieuw leven te geven door middel van recycling of hergebruik), zetten het Head of Circular Economy en de functie SDE Solvay en andere partners voortdurend aan tot nieuwe projecten om de hoeveelheid afval te verminderen en zo de milieu-impact van de industrie te verkleinen en bij te dragen tot een wereldwijde circulaire economie.

Chemie, als wetenschap en als industrie, is een enorm relevante en krachtige factor die de transformatie en het hergebruik van materialen mogelijk maakt. Dankzij de grote en gediversifieerde technologieportfolio van de Groep, van fijnchemicaliën tot geavanceerde materialen, kunnen we fungeren als 'enabler' en meebouwen aan nieuwe oplossingen voor het sluiten van kringlopen.

Oplossingen voor een hulpbronnenefficiënte circulaire economie

De transformatie van Solvay tot een motor van de circulaire economie is ingebed in de G.R.O.W.-strategie van de Groep.

Solvay onderneemt stappen en werkt samen met klanten, leveranciers en partners om mogelijkheden te identificeren waar de Groep haar capaciteiten kan benutten, meer bepaald door het volgende te doen:

 1. Producten en processen herontwerpen door het gebruik van kritieke hulpbronnen te beperken, resulterend in recyclebare producten;
 2. Nieuwe marktwaardeproposities ontwikkelen om de circulariteit van onze klanten te verbeteren;
 3. De levensduur van de producten van onze klanten helpen te verlengen;
 4. Onze klanten helpen om schaarse hulpbronnen te hergebruiken;
 5. Duurzame energieoplossingen ontwikkelen voor onze klanten.

Partnerschap met de Ellen MacArthur Foundation

In januari 2018 tekenden Solvay en de Ellen MacArthur Foundation (EMF) een driejarige Global Partner-overeenkomst die de Groep de mogelijkheid biedt om de overgang naar een circulaire economie in de chemiesector te versnellen.

Deze stichting werd in 2010 gelanceerd met als doel bedrijven te helpen bij het realiseren van een circulaire aanpak in hun bedrijfsmodel. Net als de Ellen MacArthur Foundation zijn wij ervan overtuigd dat innovatie de hoeksteen is van elke overgang naar de circulaire economie. Solvay is gekozen als het enige chemische bedrijf en zal samenwerken met tien andere Global Partners (BlackRock, Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo, DS Smith, Philips, Renault, SC Johnson en Unilever) om te innoveren in de richting van duurzamere en meer circulaire producten.

Solvay ontwikkelt projecten samen met andere belangrijke actoren en maakt een essentiële overgang mogelijk naar betere manieren om onze producten te produceren, te gebruiken, te recyclen en te hergebruiken in de industrie en daarbuiten. We zijn vastbesloten om een duurzame toekomst op te bouwen en we geloven dat de samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation ons helpt om onze overgang naar een efficiënter gebruik van hulpbronnen te versnellen.

Meer informatie over dit partnerschap

Onze engagementen

Als strategische partner van de Ellen MacArthur Foundation zijn we bezig met het opnieuw bekijken en ontwikkelen van circulaire zaken met klanten en merkeigenaren met het oog op het behoud van de hulpbronnen van onze planeet. We kunnen op drie prioritaire gebieden bijdragen aan de circulariteit:

 • Introductie van nieuwe functionaliteiten: afval uit Solvays strategische markten omzetten in grondstoffen met toegevoegde waarde;
 • Verbeterde technologie: waarde creëren door de kwaliteit van gerecycleerde materialen te verhogen door middel van verbeterde processen;
 • Milieuvriendelijk ontwerp: ontwikkelen van nieuwe circulaire producten.

Solvay is betrokken bij brancheoverkoepelende organisaties:

 • WEF-platform voor de ontwikkeling van technologieën met een lage CO2-uitstoot (recycling van gemengde kunststoffen, gebruik van biomassa voor een lage CO2 -uitstoot, en nieuwe processen en chemische toepassingen waarbij CO2 als grondstof wordt gebruikt);
 • WBCSD Factor 10;
 • Circular Plastic Alliance CEFIC.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

In 2019 heeft Solvay circulaire en biogebaseerde innovatie ingebed in zijn aankoopproces, nieuwe businessdevelopmentprojecten en zijn portefeuille.

De productie van biovanilline is daar een voorbeeld van. Solvay RHOVANIL Natural CW wordt geproduceerd op basis van een natuurlijke grondstof – ferulazuur dat door middel van een fermentatieproces wordt verkregen uit niet genetisch gemodificeerde rijstvliesolie – en is de enige industrieel geproduceerde vanilline.

Een nieuwe oplossing om de winning en verspilling van metalen te beperken

Naarmate de vraag naar lithiumionbatterijen voor elektrische voertuigen toeneemt, groeit ook de behoefte aan een consistente bron van kritieke metalen zoals kobalt. Solvay helpt de recycling van metalen uit batterijen voor elektrische voertuigen te versnellen en een duurzame, gesloten waardeketen te ontwikkelen die mogelijk wordt gemaakt door nieuwe recyclingprocessen.

Gebruikmakend van zijn capaciteiten en partnerschappen speelt Solvay een actieve rol in de verbetering van de productiviteit en efficiëntie in de hele waardeketen van batterijmetalen door verwerkers in staat te stellen Li, Co en Ni efficiënter dan ooit te winnen en door technologieën te leveren om die metalen te zuiveren en om te zetten in basisstoffen voor de kathodeproductie van zeer zuivere batterijgrondstoffen.