Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Duurzame waardecreatie wordt gemeten met behulp van Solvays Sustainable Portfolio Management-tool (SPM-tool). Deze tool stelt Solvay in staat om strategische beslissingen te nemen die zijn portefeuille sturen, de realisatie van zijn duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen en duurzaamheid mee te nemen in operationele beslissingen.

2009

SPM-tool ontwikkeld

1.700+

product-applicatiecombinaties beoordeeld

600+

betrokken experts

87%

van de portefeuille geanalyseerd

53%

van de opbrengsten uit duurzame oplossingen*

* Toepassingsgebied: in lijn met financiële verslaggeving.

Definitie

Solvays Sustainable Portfolio Management (SPM) is gericht op duurzame bedrijfsoplossingen. De SPM-methode is bedoeld om Solvays bedrijfsprestaties te stimuleren en een hogere groei te realiseren door besluitvormers te laten weten hoe de producten van Solvay bijdragen aan de duurzaamheid, rekening houdend met twee factoren:

  1. de ecologische voetafdruk in verband met hun productie, en de bijbehorende risico’s en kansen,
  2. hoe hun toepassingen voordelen of uitdagingen creëren vanuit een marktperspectief, op basis van een kwalitatieve beoordeling.

Met SPM kunnen besluitvormers risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid in de gehele waardeketen (van wieg tot graf) detecteren, actieplannen ontwikkelen en innovatieve oplossingen leveren die economische, sociale en milieuwaarden in evenwicht brengen. SPM-beoordelingen worden jaarlijks uitgevoerd om de recentste signalen vanuit de markt op te vangen in een dynamisch perspectief dat betrekking heeft op meer dan 80% van de opbrengsten van de Groep.

Managementbenadering

Sinds de implementatie van de SPM-tool in 2009 hebben GBU’s en functies van Solvay deze tool op grote schaal gebruikt om duurzaamheid te integreren in hun belangrijkste processen:

  • Het SPM-profiel is een integraal onderdeel van de strategische besprekingen tussen de GBU’s en het Uitvoerend Comité;
  • Solvay gebruikt de SPM-tool om fusie- en overnameprojecten te evalueren teneinde na te gaan of de investering haalbaar is in het licht van de duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Investeringsbeslissingen (investeringsuitgaven van meer dan € 10 miljoen en overnames) die het Uitvoerend Comité of de Raad van Bestuur neemt, bevatten een duurzaamheidsaspect dat een volledige SPM-analyse van de beoogde investering omvat;
  • Alle onderzoeks- en innovatieprojecten worden geëvalueerd met behulp van de SPM-tool;
  • Op het gebied van marketing en verkoop stelt de SPM-tool Solvay in staat om klanten te betrekken bij op feiten gebaseerde duurzaamheidsthema’s – zoals klimaatactie, hernieuwbare energie, recycling en luchtkwaliteit – met als doel zich te onderscheiden en waarde te creëren voor ons bedrijf en onze klanten.

Portfolio Sustainability Assessment op de World Business Council for Sustainable Development

Benchmarking en de uitwisseling van best practices onder collega’s en klanten maken de SPM-methode robuuster en leiden tot een betere besluitvorming. Solvay levert een belangrijke bijdrage aan het Portfolio Sustainability Assessment-initiatief van de World Business Council for Sustainable Development. Dit initiatief stelt een hoge norm en verschaft de industrie een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering ervan, waarbij een specifieke methode voor de chemische industrie wordt gehanteerd.