Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In 2015 hebben de Verenigde Naties een aantal doelstellingen vastgesteld om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen. Elk van deze 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen omvat specifieke doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt. Het bereiken van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vereist inspanningen van overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen en individuen.

Negen vooraanstaande chemische bedrijven, waaronder Solvay, en twee brancheorganisaties hebben een speciale werkgroep opgericht, bijeengeroepen door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). De groep heeft een leidende rol op zich genomen bij het aansturen en verfijnen van het driestappenkader dat is beschreven in de SDG Sector Roadmap Guidelines van de WBCSD.

In het kader hiervan heeft Solvay negen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen geïdentificeerd waarop de Groep een materiële positieve of negatieve impact kan hebben. Vervolgens heeft de Groep deze negen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen geïntegreerd in haar materialiteitsanalyse als de officiële agenda van de stakeholdergroep 'Planet' (overheden en ngo’s).

Deze voorlopige lijst werd in 2019 herzien in het kader van de werkzaamheden om het doel van de Groep te definiëren, met toenemende aandacht voor de impact van producten en activiteiten. De belangrijkste impacts van Solvay kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: klimaat, hulpbronnen en levenskwaliteit. De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen waarop Solvay de grootste positieve of negatieve impact kan hebben door zijn activiteiten en de producten die het verkoopt, zijn:

Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

  • Klimaat, via het energieverbruik en de broeikasgasemissies van de Groep, maar ook via producten die een impact hebben op het energieverbruik of de broeikasgasemissies van klanten.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

  • Hulpbronnen, via het grondstoffenverbruik, het waterverbruik, de effluenten, de emissies en de afvalproductie van de Groep, maar ook via de levenscycli van producten en het beheer ervan aan het eind van hun levenscyclus.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

  • Beter leven, via peoplemanagement en het beheer van gevaarlijke stoffen en van de veiligheid van processen en producten door de Groep, via initiatieven in het kader van de sociale dialoog en via onze productportefeuille.