Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Dit hoofdstuk behandelt de impact van de activiteiten van het bedrijf op het milieu, zoals luchtemissies, waterverbruik, afvalwaterlozing, broeikasgasemissies en gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen die in de waardeketens worden geïntroduceerd.

Klimaattransitie

Hoe Solvay-vestigingen hun ecologische voetafdruk beheersen – in een notendop

De milieu-impact van activiteiten wordt beheerd door de processen en vereisten die zijn ingebed in de gezondheids-, veiligheids- en milieubeheersystemen die de vestigingen hebben geïmplementeerd in overeenstemming met de vereisten van Solvay, terwijl gevaarlijke stoffen in de verkochte producten worden beheerd door de processen en vereisten van de systemen van de GBU’s voor het beheer van de productveiligheid.

Elke industriële vestiging is anders, maar de engagementen van de Groep zijn overal dezelfde:

  • beperking van de uitstoot van broeikasgassen;
  • vermindering van de intensiteit van emissies in de lucht en het water;
  • controles op de naleving van de regelgeving in alle vestigingen;
  • preventie van incidenten als gevolg van de niet-naleving van milieuvoorschriften;
  • effectievere opvolging van afvalproductie en waterverbruik.