Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Definitie

De door Solvay verbruikte energie bestaat uit vier categorieën:

 1. Niet-hernieuwbare primaire brandstoffen (steenkool, petroleumcokes, aardgas, stookolie enz.) die worden gebruikt voor de interne productie van stoom, elektriciteit en mechanische energie, en in productieprocessen (cokes en antraciet in kalkovens, gas in droogovens enz.);
 2. Hernieuwbare primaire brandstoffen (biomassa);
 3. Ingekochte stoom;
 4. Ingekochte elektriciteit.

Om te voldoen aan de vereisten van het Global Reporting Initiative worden stoom en elektriciteit die worden opgewekt uit brandstoffen en verkocht aan derden afgetrokken van het totaal. Energie die wordt ingekocht en vervolgens zonder enige transformatie aan een derde wordt doorverkocht, wordt niet meegeteld.

Managementbenadering

Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay consequent programma’s om zijn energieverbruik te verminderen. Solvay heeft industriële activiteiten die veel energie verbruiken, zoals fabrieken voor synthetisch natriumcarbonaat en peroxides – voornamelijk in Europa. Solvay heeft echter ook een aantal industriële activiteiten met relatief lage energie-inhoud, gemeten als een percentage van de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeeractiviteiten. De Groep vindt veilige en concurrerende energieleveringen bijzonder belangrijk en heeft de volgende strategische initiatieven genomen:

 • Technologisch leiderschap in processen en hoogwaardige industriële activiteiten om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden;
 • Diversificatie en flexibel gebruik van de verschillende soorten en bronnen van primaire energie;
 • Stroomopwaartse integratie in de productie van stoom en elektriciteit (warmtekrachtkoppeling met aardgas, biomassa of secundaire brandstoffen enz.);
 • Periodieke controle van de toestand van de energieactiva en -aansluitingen in de industriële vestigingen;
 • Een strategie gericht op leveringszekerheid met langetermijnpartnerschappen en contracten voor de middellange tot lange termijn, met waar nodig prijsafdekkingsmechanismen;
 • Rechtstreekse toegang tot energiemarkten wanneer dat mogelijk is (gashubs, elektriciteitsnetten, financiële spot- en futuresmarkten, enz.);
 • Periodieke rapporten met prognoses voor de ontwikkeling van de energie- en grondstofprijzen, die naar bedrijven worden verstuurd zodat ze beter kunnen anticiperen op herzieningen van de verkoopprijzen.

Solvay Energy Services optimaliseert de energie-inkoop en -consumptie voor de Groep en helpt de GBU’s met energiebeheer en het beheer van de uitstoot van broeikasgassen.

Aangezien energie een sleutelfactor is voor de activiteiten van Solvay, heeft Solvay zijn energie-efficiëntieprogramma SOLWATT® geïntensiveerd. Dit programma is erop gericht de industriële processen die betrokken zijn bij de productie en levering van energie voortdurend te optimaliseren.

Het energie-efficiëntieprogramma SOLWATT®

Sinds 2012 heeft de Groep haar totale energie-intensiteit met 8% verminderd. Deze prestatie is voor een groot deel te danken aan het energie-efficiëntieprogramma SOLWATT®. Het verbeteringsplan volgt drie parallelle benaderingen:

 1. Door gebruik te maken van hoogefficiënte warmtekrachtcentrales, verbetert de Groep de efficiëntie van de opwekking van secundaire energie zoals stoom en elektriciteit. In 2017 werden twee turbines vervangen door efficiëntere eenheden: een in Spinetta en een in Rosignano. Het elektrisch rendement van deze twee warmtekrachtcentrales is met 4% gestegen;
 2. In 2016 ging de tweede fase van het programma SOLWATT® van start. Eind 2019 was deze tweede fase ingegaan bij de meeste vestigingen met een aanzienlijk energieverbruik, die samen goed zijn voor 44% van het energieverbruik van de Groep;
 3. Bij nieuwe en verbouwde fabrieken worden het energieverbruik en de energieopwekking geoptimaliseerd.

In 2019 ging Solvay door met de implementatie van technologische doorbraken in meerdere vestigingen om de totale energie-efficiëntie van zijn activiteiten te verbeteren.

Indicatoren en doelstellingen

In 2012 engageerde Solvay zich om zijn energieverbruik tegen 2020 met 10% te verminderen (gemiddeld met 1,3% per jaar) bij gelijkblijvend activiteitenniveau. De energie-intensiteitsindicator heeft betrekking op zowel primaire brandstoffen (steenkool, petroleumcokes, cokes, antraciet, stookolie, aardgas, biomassa enz.) als ingekochte stoom en elektriciteit.

Doelstelling van Solvay:

2020

-10%

energieverbruik bij gelijkblijvend activiteitenniveau

Referentiejaar 2012

Energie-efficiëntie-index – Baseline 100% in 2012

In %

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: De energie-index bij gelijkblijvend activiteitenniveau geeft de verandering weer in het energieverbruik op vergelijkbare basis, na aanpassing van het historisch toepassingsgebied om rekening te houden met veranderingen in het toepassingsgebied en aangepast aan veranderingen in het productievolume per jaar.

Energie-efficiëntie-index

92

93

94

Energieverbruik

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: Deze indicator geeft het primaire energieverbruik over een bepaald jaar weer in relatie tot de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn. Het primaire energieverbruik van bedrijven in de financiële perimeter is 82% van het totale primaire energieverbruik van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Primair energieverbruik

123

127

130

In 2019 lag het primaire energieverbruik 3% lager dan in 2018. Deze verandering houdt verband met veranderingen in de reikwijdte van de rapportage (-1,6% voor Rosen in Rosignano, Italië), een productiewijziging (-1% in Denvya, Bulgarije) en diverse andere oorzaken (-0,4%).

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Vaste brandstoffen

43

46

46

waarvan het aandeel van het gebruik van steenkool voor de productie van energie

24

25

27

Vloeibare brandstoffen

0,4

0,5

0,4

Gasvormige brandstoffen

69

55

54

Totaal

113

101

100

Het brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare bronnen is in 2019 gestegen. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan Rosen (Rosignano, Italië) waar het aardgasverbruik met 12,8 PJ toenam. De vaste brandstoffen uit niet-hernieuwbare bronnen nemen met 2 PJ af met de toename van het verbruik van energie uit biomassa.

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Hernieuwbaar brandstofgebruik

5

4

3

Het verbruik van energie uit biomassa steeg in 2019 met 1,1 PJ, met een uitbreiding van de activa in Brotas (Brazilië), Dombasle (Frankrijk), Rheinberg (Duitsland), Zhangjiagang (China) en een nieuw project in India.

Secundaire energie, ingekocht voor consumptie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit

26

28

30

Verwarming

0

0

0

Koeling

0

0

0

Stoom

12

18

20

Totaal ingekochte secundaire energie

38

45

49

In 2019 werd 7 PJ minder secundaire energie ingekocht voor verbruik dan in 2018.

Verkochte energie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit

19

11

11

Verwarming

0

0

0

Koeling

0

0

0

Stoom

13

12

11

Totaal verkochte energie

32

23

22

In 2019 steeg de verkoop van zelf opgewekte secundaire energie aan derden met 9 PJ. Deze ontwikkeling is voornamelijk te verklaren door de stijging van de verkoop van Rosen (Rosignano, Italië) met 9,1 PJ.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

Solvay heeft concrete stappen gezet in de vorm van grote investeringen, zoals de opstart van de megagrote waterstofperoxidefabriek in Saoedi-Arabië en de recente vervanging van twee gasturbines door efficiëntere eenheden: één in de warmtekrachtkoppelingseenheid in Spinetta (Italië) en één in de warmtekrachtkoppelingseenheid van Rosignano (Italië). In 2019 breidde Solvay zijn warmteproductie uit biomassa uit tot andere vestigingen dan die van Brotas (Brazilië), Dombasle (Frankrijk), Rheinberg (Duitsland), Zhangjiagang (China), Gunsan (Zuid-Korea), Panoli (India) en Devnya (Bulgarije) en converteerde het een kolengestookte ketel naar een biomassa-installatie in Rheinberg (Duitsland).