Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Waardecreatie is een gezamenlijke inspanning, zowel binnen het bedrijf als tussen het bedrijf en zijn stakeholders. De Groep wil haar verbintenis met de samenleving versterken door de betrokkenheid van werknemers bij maatschappelijke projecten te ondersteunen en de expertise van Solvay in te zetten in de regio’s waar de Groep actief is. In deze paragraaf wordt informatie verschaft over de indirecte economische invloed van Solvay.

47%

van de werknemers zet zich in op maatschappelijk gebied

€ 3,609 miljoen

Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep

Lokale maatschappelijke acties

Definitie

Een lokale maatschappelijke actie is bijvoorbeeld op de site ontwikkeld vrijwilligerswerk in samenwerking met geassocieerde deelnemingen, overheidsinitiatieven, of ngo’s met als doel de sociale omstandigheden te verbeteren of een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschappen. Het moet betrekking hebben op een van de volgende vier door Solvay gedefinieerde domeinen:

 1. Wetenschap;
 2. Onderwijs en jeugdwerkgelegenheid;
 3. Milieu;
 4. Solidariteit en liefdadigheid.

Verantwoordelijkheid en middelen

Elke vestiging wordt uitgenodigd om gezamenlijk een lokaal maatschappelijk actieplan op te stellen op basis van de Solvay Way-uitgangspunten en de behoeftes van de omringende gemeenschappen. De vestigingen krijgen richtlijnen op basis waarvan ze worden uitgenodigd een werkgroep samen te stellen die de plannen van de vestiging jaarlijks bijwerkt om voortdurend verbeteringen te kunnen doorvoeren.

 • De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor de implementatie, het opstellen van het maatschappelijk actieplan en het veiligstellen van financiering;
 • De HR-manager van de vestiging biedt ondersteuning door acties voor te leggen aan de stakeholders, documentatie te voorzien en het aantal betrokken werknemers te tellen;
 • De industriële-relatiesfunctionaris geeft advies hoe maatschappelijke acties kunnen aansluiten bij de behoeften van de belanghebbenden en de richtlijnen van de Groep, coördineert nationale initiatieven en zorgt voor informatievoorziening in de vestigingen;
 • De Solvay Way-correspondent treedt op als rapporteur, zorgt voor naleving van de richtlijnen van de Groep, doet actievoorstellen, stelt beoordelingen op vestigingsniveau op en verzamelt en verspreidt informatie;
 • Werknemersvertegenwoordigers zijn vrijwillige ambassadeurs. Zij dragen actief bij, nemen deel aan de werkgroepen en stellen acties voor.

Indicatoren en doelstellingen

De prioritaire doelstelling van Solvay:

2025

40%

van de werknemers zet zich maatschappelijk in

In % van het totale aantal medewerkers

2019

2018

2017

Aantal medewerkers dat in 2019 deelnam aan ten minste één maatschappelijke activiteit (ook wanneer zij op 31 december 2019 niet langer in dienst waren) gedeeld door het aantal medewerkers op 31 december 2019.

Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

47

33

33

Citizen Day – 168 Solvay-vestigingen sluiten zich aan bij internationale oproepen voor klimaatactie

Van 17 tot en met 27 september organiseerde Solvay ter gelegenheid van internationale klimaatstakingen en de VN-top over klimaatactie zijn eerste World Citizen Day voor milieubehoud.

Solvay-vestigingen over de hele wereld hebben hun eigen Citizen Day-initiatieven georganiseerd, die elke werknemer en zijn gezin de mogelijkheid bieden om binnen hun gemeenschap milieuacties te ondernemen. De officiële activiteiten varieerden van het planten van bomen in India en Bulgarije tot schoonmaakcampagnes in China en Thailand, educatieve sessies over zonne-energie en waterbesparing in Brazilië en de Verenigde Staten, en inspanningen om het gebruik van plastic en papier in Europa en Azië te verminderen.

Tijdens het twee weken durende evenement namen 169 vestigingen deel, die samen meer dan 94% van de werknemers van de Groep over de hele wereld vertegenwoordigen. De Citizen Day heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstellingen van Solvay, waaronder een verdubbeling van het aantal werknemers die betrokken zijn bij lokale maatschappelijke acties, tegen 2025.

Voortaan trekken we elk jaar één dag uit om de impact te vieren die groepen werknemers kunnen hebben op de wereld als ze allemaal samenkomen als 'Citizens of Solvay'.

Verantwoord ondernemen en liefdadigheid

Managementbenadering

350

Verzoeken om financiële steun

90

Gefinancierde projecten

Solvay wil zijn liefdadigheidsinspanningen laten aansluiten bij zijn expertise en steunt doelen waar zijn producten en diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn.

In 1923 richtte Solvay het Fonds Ernest Solvay op ter ere van de oprichter van het bedrijf, die het jaar daarvoor overleed. Vandaag lopen de meeste liefdadigheidsacties van Solvay via het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de onafhankelijke Koning Boudewijnstichting.

Solvay concentreert zijn financiële en liefdadigheidsinspanningen op Groepsniveau op het bevorderen van wetenschap, onderwijs en de inzetbaarheid van jongeren, en in sommige omstandigheden op het ondersteunen van humanitaire initiatieven als reactie op rampen en/of situaties waar onze producten of diensten bijzonder waardevol zijn.

Belangrijkste projecten

De Internationale Instituten voor Fysica en Chemie van Solvay

De missie van de Solvay Instituten, opgericht in 1912 door Ernest Solvay, is door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek in de chemie, fysica en aanverwante domeinen te steunen en te stimuleren om 'het inzicht in natuurverschijnselen te vergroten en te verdiepen'.

De centrale activiteit van de Instituten is het periodiek organiseren van de befaamde Solvay-conferenties over fysica en chemie ('Conseils de Physique Solvay' en 'Conseils de Chimie Solvay'). Ter aanvulling op deze steun voor fundamentele wetenschap organiseert de Groep open workshops over specifieke onderwerpen, internationale leerstoelen, colloquia en een internationale doctoraatsschool.

Naast deze activiteiten willen de Solvay Instituten de populariteit van wetenschap bevorderen door jaarlijks de Solvay Public Lectures te organiseren, gewijd aan de grootste wetenschappelijke uitdagingen van dit moment.

Het project XperiLAB.be werd gelanceerd om jongeren bewust te maken van wetenschap. Om dat te bereiken, gaat er niets boven een persoonlijke, praktijkgerichte aanpak. Doen is begrijpen! XperiLAB.be is ook een gelegenheid om leerlingen en onderwijzend personeel de tools te geven die ze vaak missen in de klas. Het is ontworpen voor kinderen in de laatste twee jaar van de lagere school en de eerste twee jaar van de middelbare school. Jaarlijks wonen ongeveer 10.000 leerlingen sessies bij in het XperiLab.

Voorbeelden van projecten voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderwijs van de Groep

 • CERN (CH): Solvay ondersteunt het 'Non-Member State Summer Student Program' waarbij elk jaar honderden studenten de kans krijgen ervaring op te doen met wetenschap. Dit achtweekse Summer Student Program geeft bachelorstudenten in fysica, informatica en techniek de unieke gelegenheid kennis te maken met het dagelijkse werk van onderzoeksteams en zo bekend te raken met gebruikte processen en technologieën;
 • 1,001 inventions: '1,001 Inventions' is een in Groot-Brittannië gevestigde, bekroonde organisatie voor wetenschap en cultureel erfgoed. Via haar educatieve programma’s, boeken, blockbustertentoonstellingen, liveshows, films en leerproducten toont '1,001 Inventions' de bijdragen van inspirerende mannen en vrouwen van verschillende geloofsovertuigingen en culturen in een beschaving die zich uitstrekte van Spanje tot China. '1,001 Inventions' heeft een scala aan spannende en boeiende educatieve ervaringen, tentoonstellingen en producties van wereldklasse opgeleverd.
 • De IUPAC-SOLVAY International Award for Young Chemists is bedoeld om uitstekende jonge onderzoekswetenschappers die aan het begin van hun carrière staan te stimuleren. De prijzen worden uitgereikt voor de allerbeste doctoraatsverhandelingen op het algemene gebied van de chemische wetenschappen, zoals beschreven in een essay van 1.000 woorden. De prijs wordt gesponsord door Solvay.

Strategische samenwerkingsverbanden van de Groep

Ellen MacArthur Foundation

In januari 2018 tekenden Solvay en de Ellen MacArthur Foundation een driejarige Global Partner-overeenkomst, waardoor de Groep de gelegenheid krijgt om de overgang naar een circulaire economie in de chemiesector te versnellen.

World Alliance for Efficient Technologies

Solvay heeft zich aangesloten bij de World Alliance for Efficient Solutions, die door Bertrand Piccard (de oprichter van Solar Impulse) is opgericht om efficiënte technologieën, processen en systemen te bevorderen die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren. Onder de leden van de Alliance bevinden zich start-ups, bedrijven, instellingen en organisaties.

De World Alliance for Efficient Solutions brengt de belangrijkste actoren samen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, financiering of promotie van producten, diensten, processen en technologieën die het milieu op een rendabele manier beschermen. Daartoe beoordelen zij de door hun leden voorgelegde oplossingen, met de hulp van onafhankelijke technisch en financieel experts, en selecteren zij 1.000 van de meest veelbelovende oplossingen. Deze worden als 'Efficient Solutions' aangemerkt en aan regeringen, bedrijven en instellingen gepresenteerd om hen ertoe aan te zetten ambitieuzere milieudoelstellingen en een ambitieuzer energiebeleid vast te stellen.

In 2019 werden 7 Solvay-producten door de Alliantie als 'Solutions' gelabeld:

 • AgRHO® S-BoostTM: Dit label bevestigt de waarde van het product in termen van duurzaamheid. Het bevordert inderdaad de wortelontwikkeling: de plant wordt sneller sterker omdat het product de opname van voedingsstoffen en water bevordert, zodat er minder pesticiden, meststoffen en irrigatie nodig zijn.
 • SOLVAir®: Het is een oplossing voor de behandeling van verbrandingsgassen (zoals Nox, SO2 en HCI) van fabrieken en schepen en draagt zo bij tot schonere steden dankzij het innovatieve Dry Sorbent Injection (DSI)-proces (injectie van droog sorbent).
 • Solef® PVDF: Het is een oplossing zonder additieven en heeft de intrinsieke stabiliteit die inherent is aan fluorpolymeren, zelfs bij blootstelling aan ruwe omgevingen, waardoor de gebruiker een unieke combinatie van eigenschappen krijgt die resulteert in een langere levensduur van apparatuur.
 • Paramove®: Een goedgekeurd diergeneesmiddel dat in de zalmkweek wordt gebruikt om zalmluis te bestrijden en het welzijn van de zalm te bevorderen.
 • Capterall®: Minerale formuleringen behandelen vervuild water om de lozingsconcentraties te verlagen en schommelingen in vervuilende stoffen te beheersen teneinde aan strenge regelgeving te voldoen.
 • Alve-One®: Schuimoplossingen zijn een innovatieve generatie hoogwaardige en kosteneffectieve chemische blaasmiddelen op basis van 100% veilige grondstoffen die de kunststofindustrie helpen om te evolueren naar een circulaire economie
 • MAX® HT: Deze oplossing stelt al onze klanten in staat om warmteoverdrachtscoëfficiënten te verhogen en de behoefte aan verdampingsstoom te beperken, wat resulteert in een lager energieverbruik, minder verlies van natronloog en lagere onderhoudskosten (kosten van zuren en loonkosten).

Alliance for Efficient Solutions

Bedrijfsprogramma’s voor maatschappelijke behoeftes

Sustainable Guar Initiative, of onze manier van inclusief zakendoen

+7.300

boeren geregistreerd in het programma

1.529

vrouwen betrokken bij het programma

971

moestuinen aangelegd

+60.000

bomen geplant

Solvay is 's werelds grootste producent van guarderivaten. Sinds 2015 loopt Solvay voorop met een grootschalig ontwikkelingsinitiatief om de guarteelt te verduurzamen en het inkomen van de producerende boeren te verbeteren. Guar is een droogteresistent gewas dat in een halfdroog klimaat groeit, voornamelijk in India. Rajasthan neemt ongeveer 70% van de productie in het land voor zijn rekening.

In samenwerking met L’Oréal en Henkel, twee strategische klanten op het gebied van persoonlijke verzorging, en met de steun van de ngo TechnoServo, zijn in vier jaar meer dan 7.000 boeren in Bikaner opgeleid en zijn in 36 dorpen meer dan 971 moestuinen aangelegd.

De belangrijkste doelstelling van dit initiatief is om duurzame en klimaatvriendelijke landbouw te stimuleren, en tegelijkertijd de opbrengst van de boeren te vergroten door voor de guarteelt goede methoden voor zaadselectie en -behandeling, zaaimethodes en onkruidbestrijding te gebruiken.

Dit initiatief ondersteunt ook vrouwen door middel van specifieke training op het gebied van hygiëne, gezondheid en voeding.

 • Wat bijdraagt aan betere voeding door groentes te verbouwen in moestuinen in een regio waar het traditionele dieet beperkt is;
 • Wat betere gezondheid en hygiëne bevordert voor de vrouwen en hun kinderen.

Ten slotte richt het initiatief zich op boslandbouw, waarbij meer dan 60.000 bomen zijn geplant om zandverschuiving en bodemerosie tegen te gaan. De uitkomst is dat guartelers beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien, wereldwijde kopers een betere kwaliteit van guar kunnen verkrijgen en de markt profiteert van een betere leveringszekerheid.