Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

 

 

Eenheden

Trends

2019

2018

2017

2016

2015

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

Primair energieverbruik

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

123

127

130

138

175

 

Ingekochte secundaire energie

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

38

45

49

53

63

 

Totaal verkochte energie

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

32

23

22

23

26

 

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

113

101

100

104

107

 

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

5

4

3

4

5

Energie-efficiëntie-index – baseline 100% in 2012

%

92

93

94

94

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtkwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

Uitstoot van stikstofoxiden

ton

6.197

7.704

9.485

11.115

12.148

Intensiteit van stikstofoxiden

Kg per € EBITDA

0,0027

0,0035

0,0043

0,0059

0,0062

Uitstoot van zwaveloxiden

ton

2.888

3.750

4.573

5.343

6.490

Intensiteit van zwaveloxiden

Kg per € EBITDA

0,0012

0,0017

0,0021

0,0028

0,0033

Uitstoot van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

ton

4.109

4.252

4.142

4.941

6.780

Intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

Kg per € EBITDA

0,0018

0,0019

0,0019

0,0026

0,0035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water en afvalwater

 

 

 

 

 

 

 

Zoetwateronttrekking

miljoen m3

330

330

326

494

538

Intensiteit zoetwateronttrekking

m3 per € EBITDA

0,142

0,148

0,147

0,260

0,275

Uitstoot chemisch zuurstofverbruik

1000 ton O2

5.344

6.248

5.670

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Kg per € EBITDA

0,0023

0,0027

0,0024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afval en gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

Ongevaarlijk industrieel afval

1000 ton

1.596

1.602

1.639

1.463

1.447

Gevaarlijk industrieel afval

1000 ton

86,6

93,1

100,7

189

200

Totaal industrieel afval

1000 ton

1.682

1.696

1.740

1.652

1.647

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

1000 ton

27,2

29,0

40,4

49,0

45,8

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt intensiteit

Kg per € EBITDA

0,0117

0,0137

0,0185

0,0258

0,0234

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten

Aantal

29

31

35

20

20

Voltooiingspercentage analyse van veiligere alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen

%

54

39

49

18

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversiteit en inclusie

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal medewerkers

Aantal medewerkers

24.155

24.501

24.459

27.030

26.350

Percentage vrouwen in de Groep

%

23

23

23

23

22

Hoger kader

Aantal medewerkers

369

401

396

428

428

Middenkader

Aantal medewerkers

2.895

2.915

2.898

3.026

2.819

Lager kader

Aantal medewerkers

5.246

5.213

5.090

5.348

4.491

Geen leidinggevende functie

Aantal medewerkers

15.645

15.972

16.075

18.228

18.612

 

Medewerkers van Solvay jonger dan 30 jaar

Aantal medewerkers

2.649

2.800

2.765

3.242

 

Medewerkers van Solvay tussen 30 en 49 jaar

Aantal medewerkers

13.422

13.605

13.578

15.107

 

Medewerkers van Solvay van 50 jaar en ouder

Aantal medewerkers

8.084

8.096

8.116

8.681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanttevredenheid

 

 

 

 

 

 

 

Net Promoter Score (NPS) van Solvay

%

33

42

36

27

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal klachten

Aantal

140

88

83

65

 

Totaal aantal afgeronde klachten inclusief zaken waarbij er onvoldoende informatie was of die foutief verzonden of doorverwezen waren

Aantal

127

81

71

62

 

Aantal ongegronde klachten onder de afgeronde zaken

Aantal

63

37

38

28

 

Aantal gegronde klachten onder de afgeronde zaken

Aantal

46

34

19

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongevallen- en veiligheidsmanagement

 

 

 

 

 

 

 

Niveau procesveiligheidsincidenten

%

0,9

1,0

0,9

0,7

0,6

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu

Aantal

20

47

59

40

46

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu, waarbij de limieten van de exploitatievergunning zijn overschreden

Aantal

9

12

27

26

26

Middelzware incidenten met gevolgen voor het milieu zonder overschrijding van de exploitatievergunning

Aantal

11

35