Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

2019 in een oogopslag

Kerncijfers

GRI Disclosures

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay ONE Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto’s, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten.

Solvay wereldwijd

€3,1 mld

Netto-omzet

6.175

Medewerkers

39

Industriële vestigingen

7

Belangrijkste O&I-centra

€2,9 mld

Netto-omzet

11.264

Medewerkers

44

Industriële vestigingen

9

Belangrijkste O&I-centra

€3,2 mld

Netto-omzet

4.411

Medewerkers

24

Industriële vestigingen

4

Belangrijkste O&I-centra

€10,2 mld

Netto-omzet

24.100

Medewerkers

64

Landen

115

Industriële vestigingen

21

Belangrijkste O&I-centra

€1,2 mld

Netto-omzet

2.305

Medewerkers

8

Industriële vestigingen

1

Belangrijkste O&I-centra

Ons Onderzoek en Innovatie in cijfers

2.100

Medewerkers

€ 336 miljoen

O&I-inspanningen

18%

Verhouding nieuwe omzet*

75%

van de inkomsten uit O&I-pijpleidingen moet afkomstig zijn van “duurzame oplossingen”

* % producten / toepassingen jonger dan 5 jaar

Lees meer

Financiële indicatoren

Onderliggende EBITDA

2.322miljoen

–2,8% organisch basis1

1: Organische groei sluit valutaconversie- en scope-effecten uit, evenals het effect van de invoering van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de invoering van IFRS 16.

Lees meer

Vrije kasstroomconversie2

27,8%

+1,8 pp

2: De vrije kasstroom aan de Solvay-aandeelhouders is de vrije kasstroom na betaling van de nettorente, de coupons van de eeuwigdurende hybride obligaties en de dividenden aan de minderheidsaandeelhouders. Dit is de kasstroom die beschikbaar is voor de Solvay-aandeelhouders, om hun dividend uit te betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen. De ratio van de vrije kasstroom wordt berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan de Solvay-aandeelhouders (vóór verrekening van de dividenden betaald aan de minderheidsaandeelhouders) en de onderliggende EBITDA.

Lees meer

ROCE3

8,1%

-0,1 pp

3: Rendement op geïnvesteerd vermogen.

Lees meer

Dividend4

3,75

per aandeel
Stabiel

4: Aanbevolen aan de aandeelhoudersvergadering op 12 mei 2020, 5: totale uitstoot (perimeters 1 en 2), 6: Aantal ongevallen met medische behandeling, met of zonder werkonderbreking.

Lees meer

Sociale en ecologische indicatoren

Broeikasgasemissies5

12Mt CO2-equivalent

–5% tegenover 2018, bij constante perimeter

5: totale uitstoot (perimeters 1 en 2).

Lees meer

Duurzame oplossingen (SPM)

53%

als percentage van de omzet van de Groep

Lees meer

Arbeidsongevallen in vestigingen6 van de Groep

0,44

per miljoen gewerkte uren
–18% tegenover 2018

6: Aantal ongevallen met medische behandeling, met of zonder werkonderbreking.

Lees meer

Medewerkers die zich maatschappelijk inzetten

47%

als percentage van het personeel

Lees meer