Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

2019 in een oogopslag

Over dit Verslag

In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet om het volledige potentieel van Solvay te ontsluiten, waarbij we onze strategie hebben aangepast – in overeenstemming met ons pas onthulde Doel – en we onze belangrijkste beleidsregels in die zin hebben herzien. Deze belangrijke nieuwe stappen worden in dit Geïntegreerd Jaarverslag uiteengezet, samen met onze voortdurende vooruitgang op het gebied van geïntegreerd management.

Heruitvinding van Solvay

2019 was het begin van een nieuw hoofdstuk in het verhaal van onze Groep. Ilham Kadri, onze nieuwe CEO, schrijft de eerste pagina’s en biedt daarmee een frisse kijk bij de uitgebreide evaluatie van onze strategie en cultuur. Geïnspireerd door onze teams heeft ze met hen samengewerkt om het Doel van Solvay te onthullen – het waarom dat ons allemaal verenigt en ons een gemeenschappelijke richting geeft. Dit verslag bevat die pagina’s en beschrijft in detail hoe ze aansluiten bij onze complexe en snel veranderende bedrijfsomgeving. Hoe ze onze nieuwe G.R.O.W.-strategie en nieuwe duurzaamheidsprogramma (Solvay ONE Planet), ons nieuwe operationele model (Solvay ONE), ons nieuwe model voor werknemersbetrokkenheid (Solvay ONE Team), ons bestuur en ons model voor duurzame waardecreatie vorm hebben gegeven.

Veel was nieuw in 2019, maar de verbinding met onze stakeholders blijft de kern van ons bedrijf en is van fundamenteel belang om ons Doel te bereiken. Dit verslag vertelt ook hun verhalen, hoe Solvay aan hun verwachtingen heeft voldaan en wat we moeten verbeteren.

Uw gids voor dit verslag

Dit is de vierde editie van het Geïntegreerd Jaarverslag van Solvay, dat gebaseerd is op de principes en inhoudelijke elementen van de International Integrated Reporting Council (IIRC). In het deel Heruitvinding van Solvay hanteren we benadering van geïntegreerd denken, waarbij we geselecteerde inhoud in het perspectief van onze Visie en strategie plaatsen, materiële informatie koppelen en vooruitkijken naar de toekomst. In dat deel benadrukken we ook hoe we op korte, middellange en lange termijn duurzame waarde creëren voor alle stakeholders.

In deze editie gaan we verder met de integratie door ons Doel te introduceren en toe te lichten hoe het aansluit bij ons model en onze strategie voor de middellange termijn. Deze editie schetst ook onze waardeketen, bevat een overzicht van de kernactiviteiten van Solvay en versterkt de betrokkenheid van onze stakeholders door te laten zien dat we inspelen op hun behoeften.

De links in het deel ‘Heruitvinding van Solvay’ openen gedetailleerde analyses in het bestuursverslag, met inbegrip van een focus op onderwerpen met een hoge materialiteit.

“Onze benadering van geïntegreerd denken blijft evolueren en aan kracht winnen. Onze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen, Solvay ONE Planet en ons nieuwe Doel zullen de levering van superieure waarde op lange termijn als een integraal onderdeel van onze G.R.O.W.-strategie ondersteunen. We blijven initiatieven verwelkomen om de verschaffing van milieu-, sociale en governance-informatie door bedrijven, en het gebruik daarvan door beleggers, te standaardiseren als een integraal onderdeel van waardecreatie – we prijzen en waarderen met name het recente consultatieontwerp ‘Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation’ dat is opgesteld door de International Business Council van het Wereld Economisch Forum.”

Karim Hajjar, lid van het Uitvoerend Comité, Chief Financial Officer

Het navigeren door onze 2019 Geïntegreerd jaarverslag

Reikwijdte van dit verslag

Het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 geeft materiële informatie over Solvay voor het jaar eindigend op 31 december 2019. Het bouwt voort op het verslag van vorig jaar en integreert feedback van onze stakeholders, waaronder verschillende erkende instanties zoals het Global Reporting Initiative (GRI), de International Integrated Reporting Council (IIRC) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Het is in overeenstemming met de GRI-standaarden, de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging) en het ESG Disclosure Handbook van de WBCSD. De inhoud ervan dient ook als een voortgangsverslag over de uitvoering van de tien beginselen van het Global Compact-initiatief van de VN en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Tenzij anders vermeld, worden alle sociale en milieu-indicato-ren geconsolideerd volgens de “financiële controle” -benadering zoals beschreven in de Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard.