Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In lijn met sterke economische trends

Hulpbronnen­efficiëntie

Adresseerbare
markt

>€50

miljard

Lucht-, bodem- en waterverontreiniging en de toenemende druk op de biodiversiteit zijn de drijvende krachten achter de zoektocht naar nieuwe, hulpbronnenefficiënte oplossingen. Andere drijvende krachten zijn de klimaatverandering en het voortdurende streven om de CO2-emissies te verminderen, die naar verwachting met 40% zullen toenemen tegen 2030. De toenemende industriële innovatie maakt een efficiënter gebruik van hulpbronnen mogelijk door middel van modulaire ontwerp- en productiemethoden waarin de beginselen van recycling en de circulaire economie zijn geïntegreerd.

x6

Toename van het lithium-aanbod tegen 2030 en koper neemt toe met ~4Mt per jaar1

+4.5%

Gemiddelde jaarlijkse groei van energiezuinig glas tegen 20252

+4%

Groei in waterbehandeling de komende 5 jaar3

Uitdagingen voor klanten

Meer doen met minder, door energie-besparing (gewichtsreductie), besparing op grondstoffen en de circulaire economie.

Kansen voor Solvay

Solvay biedt toonaangevende technologieën aan voor veel van de markten waar een efficiënt gebruik van hulpbronnen cruciaal is.

  • Wij hebben een unieke methode ontwikkeld die een verbeterde terugwinning van waardevolle mineralen en een verhoogde terugwinning en hogere concentraatkwaliteit bij koperflotatie mogelijk maakt. Daarnaast hebben we een breed scala aan oplosmiddel-extractiemiddelen die worden gebruikt bij de zuivering en concentratie van metalen zoals lithium.
  • Wij bieden hoogwaardige polymeren en thermoplastische composieten voor gebruik in flexibele olie- en gasstijgleidingen. Ze zijn lichter, beter bestand tegen corrosie en vergen minder onderhoud.
  • Wij benutten onze expertise op het gebied van natriumcarbonaat om eco-efficiënt glas te ontwikkelen dat wordt gebruikt in driedubbele beglazing voor de bouwsector.
  • Onze polymeren worden gebruikt in filterzakken en membranen om de uitlaatgassen van meerdere industrieën te behandelen.

Een Solvay-oplossing

De lithiumindustrie groeit snel als gevolg van de toenemende vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen. In samenwerking met een mijnbouwkundig ingenieursbureau dat een nieuw procedé heeft ontwikkeld om lithium te extraheren op basis van oplosmiddelextractie, heeft Solvay een geoptimaliseerde extractieformule bedacht die bedrijven helpt om de productie van lithium uit zoutvlakten duurzamer en kosteneffectiever te maken. Het reagens Cyanex® 936 maakt het mogelijk om binnen enkele uren, in plaats van 12 tot 18 maanden met conventionele verdampingsmethoden, hoogzuivere lithiumzouten te produceren, ongeacht de weersomstandigheden. Bovendien kan bij dit nieuwe proces het lithiumvrije zoutwater na solventextractie opnieuw in de zoutvlakte worden geïnjecteerd, waardoor miljarden liters water worden bespaard.

Bronnen: 1: World Material Forum, Global Battery Alliance, 2: Research and Markets, oktober 2019, 3: Solvay intern onderzoek