Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Bestuur

Duurzaamheid in de praktijk brengen

GRI Disclosures

Bij Solvay maakt duurzaamheid deel uit van wie we zijn. Het zit in de hoofden van onze wetenschappers en in de erfenis van onze oprichters. Bovenal zit het in de harten van de 24.000 mensen die binnen onze Groep werken aan een betere toekomst voor de komende generaties. Wij zien duurzaamheid als een van onze belangrijkste troeven. Duurzaamheid is de drijvende kracht achter het succes van onze strategie, onze innovatie en prestaties en is een topprioriteit voor ons leiderschap en al onze mensen.

“Solvay ONE Planet, ons duurzaamheidsprogramma voor 2030, is geïnspireerd op de duurzame- ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en we zijn vastbesloten om de principes van het Global Compact van de VN te ondersteunen.”

Ilham Kadri,Solvay CEO

Duurzaamheid stimuleren

Raad van Bestuur & Uitvoerend Comité Definitie van de strategie & monitoring

De Raad van Bestuur is de belangrijkste promotor van de duurzaamheidsaanpak van Solvay.

 • De Raad van Bestuur houdt toezicht op de verbintenissen van de Groep op het gebied van duurzame ontwikkeling en keurt deze goed.
 • MVO-risico’s vormen een integraal onderdeel van het risicomanagementproces van de onderneming en worden door het risicocomité beoordeeld.
 • Het auditcomité beoordeelt nu alle gegevens, zowel de financiële als niet-financiële.
 • De leden van de Raad van Bestuur krijgen jaarlijks een opleiding over duurzaamheidskwesties (zie hieronder).

Het Uitvoerend Comité

 • Bepaalt de strategie en keurt de doelstellingen goed.
 • Monitort de uitvoering, met inbegrip van de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie in het kader van Solvay Way.
 • De Sustainability Supervisor, Karim Hajjar (CFO), zorgt voor de integratie van duurzaamheid in de financiële waardecreatie.
 • De Climate Supervisor, Vincent De Cuyper, zorgt ervoor dat klimaatkwesties worden meegewogen in alle belangrijke strategische beslissingen die de Groep neemt.

Bedrijfsmatig Duurzaam Ontwikkeling Functie Coördinatie en toezicht

 • Definieert en implementeert Solvay ONE planet.
 • Consolideert de zelf-evaluatie in het kader van Solvay Way.
 • Presenteert de resultaten aan de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité.
 • Geeft de leden van de Raad van Bestuur opleidingen over duurzaamheidskwesties.

Global Business Units Implementatie in GBU’s

Heads of Sustainability in GBU-leiderschapsteams

 • Eén aanspreekpunt voor het leiderschapsteam en de GBU-voorzitter over duurzaamheidsthemaʼs.
 • Met beslissingsbevoegdheid en een 360° kijk op de strategie en activiteiten van de GBU zijn zij verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheid in het besluitvormingsproces.

Solvay Way: Champions en Correspondents zorgen voor de uitrol van het proces in alle Solvay-vestigingen, GBU’s en Corporate Functions

 • Motiveren hun collegaʼs om specifieke doelstellingen te halen.
 • Stellen actieplannen op om hun processen en praktijken te verbeteren.
 • Beoordelen hun eigen vooruitgang.
 • Identificeren verbeterpunten voor elke stakeholdersgroep.
 • Stellen plannen op om de integratie van duurzaamheid in hun entiteiten te verbeteren.

Werknemers Dagelijkse actie

Werknemers

 • Betrokken bij acties in het kader van Solvay ONE Planet.

Focus

Briefing van de Raad van Bestuur over wereldwijde duurzaamheid

Voor het vierde jaar op rij heeft de Raad van Bestuur van Solvay deelgenomen aan een jaarlijkse workshop over wereldwijde duurzaamheidskwesties. Het duurzaamheidsteam van de Groep heeft de leden van de Raad van Bestuur een uitgebreide briefing gegeven die hen uitnodigde om breder te denken. De briefing ging onder meer over de sterke en zwakke punten van de Groep, waaronder de risico’s en kansen die de klimaatverandering inhoudt, onze belangrijkste KPI’s, onze vooruitgang op het gebied van de realisatie van duurzame- ontwikkelingsdoelstellingen en de ratings die ratingbureaus ons hebben toegekend. In een gedetailleerde presentatie hebben de leden van de Raad van Bestuur een diepgaand inzicht gekregen in hoe ons nieuwe programma Solvay ONE Planet ons in staat zal stellen om van een duurzaamheidsaanpak die gebaseerd is op de implementatie van robuuste tools en processen over te gaan naar het creëren van duurzame gedeelde waarde voor iedereen, met focus op de impact die we hebben op het klimaat, de hulpbronnen van onze planeet en het dagelijkse leven van de mens.