Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Ons Purpose

In 2019 heeft de grootste luisteroefening uit onze geschiedenis aanleiding gegeven tot ons Purpose, het waarom dat betekenis geeft aan ons individuele en collectieve werk. Ervaring en onderzoek tonen aan dat doelgerichte bedrijven de betrokkenheid van hun mensen verdienen, de status quo uitdagen, hun fouten rechtzetten en eerder dan andere moedige stappen zetten.

Bij Solvay weten we wat onze bestaansreden is:

We verbinden mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang heruit te vinden

Het verbinden van mensen, ideeën en elementen

Verbinden is altijd al een essentieel kenmerk geweest van de spirit van Solvay. Solvay heeft sinds zijn oprichting banden gecreëerd die de beste wetenschappers van zijn tijd met elkaar verbinden via de Conseil de Physique en de Conseil de Chimie, die nog steeds bestaan. Tot op de dag van vandaag doen we aan verbinden: om onze klanten te dienen, verbinden onze wetenschappers en chemici elementen tot moleculen die onze producten worden. We creëren banden tussen collega’s, banden met klanten, leveranciers, academici, gemeenschappen, onze families – en verbinden zo mensen en ideeën met elkaar.

De vooruitgang heruitvinden

“De vooruitgang van de mensheid zal voortkomen uit de wetenschap.” Net als onze oprichter Ernest Solvay hebben wij vertrouwen in de wetenschap. De aard van de vooruitgang die hij in zijn tijd heeft geëvoceerd, is vandaag de dag echter anders. De wereld verandert fenomenaal snel, te midden van een toenemende volatiliteit. Het definiëren van ons Purpose was de mogelijkheid om een nieuw model te creëren in de manier waarop we zaken doen, omgaan met de planeet en onze investeringen prioriteren. Dit model, dat gebaseerd is op verbinding, geeft ons de mogelijkheid om verder te gaan dan ‘uitvinden’ als ingenieurs, als wetenschappers ... en om onszelf heruit te vinden als bedrijf. Dit zit in ons DNA: Solvay boekt vooruitgang, transformeert zich ... en vindt zichzelf voortdurend heruit – al 156 jaar lang.

Onze Doel-verklaring is geïnspireerd op ons verleden en is sterk gericht op de toekomst, omdat we de vooruitgang heruitvinden om ons volledige potentieel te ontsluiten. Ze is idealistisch en pragmatisch, humanistisch en zakelijk georiënteerd. Wat ons onder scheidt, is ons vermogen om de dualiteit van onze wereld te er kennen en om nieuwsgierig en creatief te zijn terwijl we schijnbaar tegengestelde ideeën – zoals verleden en toekomst, zorgzaam en gedurfd – met elkaar verzoenen om fundamenteel nieuwe modellen voor de toekomst te vormen.

Onze Visie en Kernovertuigingen

Ons Doel gaat samen met onze Visie, een unieke reeks Kernovertuigingen en een nieuwe Gedragscode voor integer zakendoen.

Onze Visie

Door Ons Doel te belichamen bij alles wat we bij Solvay doen, creëren we duurzame gedeelde waarde voor iedereen. Waarde die hele gemeenschappen – bijvoorbeeld de guarboeren in India – ten goede kan komen en het leven van mensen over de hele wereld kan verbeteren. Omdat de producten van Solvay potentieel in handen zijn van honderden miljoenen mensen met een slim apparaat, omdat deze zich in auto’s en vliegtuigen bevinden, omdat ze levens redden via medische apparatuur zoals hemodialyse-apparatuur. En we creëren waarde in de vorm van welvaart voor onze werknemers, hun gezinnen en uiteindelijk voor onze aandeelhouders.

Onze Visie roept ons op om verder te gaan dan waar we vandaag staan. Om de volgende vormen van vooruitgang heruit te vinden, want de vooruitgang van morgen zal een andere vorm aannemen dan de vooruitgang van vandaag. We zullen ons verder ontwikkelen en uitgroeien van een marktleider tot een marktmaker.

Bij Solvay creëren we duurzame gedeelde waarde voor iedereen

Onze Kernovertuigingen

Onze drie Kernovertuigingen geven uitdrukking aan de ziel van Solvay en waar we in geloven. Het zijn de waarden die ons de afgelopen 156 jaar hebben gedreven en die ons ook in de toekomst zullen blijven drijven.

  • Doelgerichte verantwoordelijkheid

    Onze toewijding aan compromisloze ethiek, veiligheid, welzijn en duurzaamheid.

  • Eenheid, geen uniformiteit

    Ons geloof in de kracht van ONE Solvay, inclusie en diversiteit. We hebben onze grootste impact als individuen wanneer we samenwerken. We waarderen de unieke bijdrage van elk individu.

  • Passie voor prestaties

    Ons vuur om onze prestaties verder te verbeteren, om het status quo uit te dagen en om leiding te geven op basis van meritocratie.

Onze Gedragscode voor bedrijfsintegriteit

Onze passie voor prestaties betekent niet dat we tegen elke prijs resultaten moeten behalen: integriteit is de enige manier om zaken te doen. We hebben onze nieuwe Gedragscode voor integer zakendoen gelanceerd, die richtlijnen bevat voor wat de Groep met integriteit bedoeld. Alle werknemers dienen een online opleiding te volgen en af te tekenen dat ze de gedragscode begrijpen en accepteren.