Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Strategie

Bouwen aan een Doelgerichte cultuur

Solvay ONE Team is een van de pijlers van ons ‘Solvay ONE operating model’. We hebben een lange traditie van zorg voor onze mensen en we willen deze nog meer versterken met een nieuw People Engagement Model (model om mensen meer te betrekken). Door middel van één gemeenschappelijke aanpak zullen we sterkere banden opbouwen en diverse, inclusieve en getalenteerde teams ontwikkelen, waarbij we bepalen hoe we te werk gaan en hoe we leiding geven.

Diepgeworteld in onze kernovertuigingen – Doelgerichte verantwoordelijkheid; Eenheid. Geen uniformiteit; Passie voor prestaties – ons nieuwe People Engagement Model is gebaseerd op een reeks gedragingen die de cultuur tot stand zullen brengen om ons Purpose te belichamen en onze G.R.O.W.-strategie te realiseren.

Dit gedrag zal geleidelijk deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven en zal worden ingebed in onze prestatiebeoordelings- en beloningsprocessen: ze zullen de verwachtingen vormen die we hebben van elke werknemer en elke leider in onze Groep.

OP ONS BEST, als Solvay-burgers, individueel en collectief:

 • We zijn klantgeobsedeerd
  Bij elke beslissing die we nemen en elk proces dat we ontwerpen zijn we voortdurend bezig met het anticiperen op de behoeften van onze interne en externe klanten, het nakomen van onze verplichtingen en het focussen op de service, de kwaliteit en de duurzame waarde die we hun bieden.
 • We dragen zorg en werken samen 
  We tonen een oprechte interesse in mensen, de planeet en de vooruitgang van de mens, en smeden banden binnen werkgroepen (van zowel collega’s als stakeholders) om samen meer te bereiken voor het succes van onze klanten en de Groep.
 • We maken het waar 
  Met een ingesteldheid van ‘eigenaar’ zijn we verantwoordelijk voor het stellen van prioriteiten, het handelen met de juiste urgentie, het meten van onze resultaten in termen van waardevolle impact en het nakomen van onze beloftes, elke keer weer. We streven ernaar ons eigen werk te vereenvoudigen en de complexiteit van de rest van de organisatie aan te pakken.
 • We doen meer 
  We zijn ons volledige zelf op het werk, klaar om net dat beetje meer te doen, zelfs buiten onze comfortzone, telkens wanneer we de kans hebben om te leren of om een collega of de Groep te helpen.

OP ONS BEST, als Solvay-leiders – topmanagers en alle people-managers, van werknemers op de werkvloer tot projectleiders – individueel en collectief:

 • We leiden met een doel en met hart en ziel 
  We inspireren onze teams met een duidelijk Doel en een toekomstvisie die bijdragen aan de strategie van de Groep. We winnen het vertrouwen door een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van zorg, openheid en eerlijkheid en door ons consequent te gedragen binnen de ethische, professionele en organisatorische richtlijnen van Solvay.
 • We coachen mensen met passie opdat ze hun potentieel zouden bereiken 
  We bouwen geweldige teams op, waarbij we toptalenten aantrekken en in dienst houden, door de kennis, vaardigheden en capaciteiten van onze mensen te plannen, te ondersteunen en te ontwikkelen zodat ze hun huidige en toekomstige werktaken kunnen vervullen en het beste van zichzelf kunnen geven – dit alles binnen een echte cultuur van feedback.
 • We leren, leren af en leren opnieuw 
  We omarmen verandering en dagen de status quo uit, overwegen andere mogelijkheden, benaderen alle situaties met nieuwsgierigheid, zoeken naar inzichten, vinden nieuwe oplossingen uit en omarmen deze.

Onze gedragingen

“Ons nieuwe People Engagement Model zal de banden met onze mensen versterken, zodat ze gedurende hun hele carrière een geweldige werknemerservaring hebben en hun volledige zelf kunnen zijn op het werk. Zij staan in het middelpunt van de realisatie van onze G.R.O.W.-strategie en maken ons Purpose tot een levende realiteit.”

Hervé Tiberghien, lid van het Uitvoerend Comité, Chief People Officer

Gedragingen als leiders

We leiden met een doel en met hart en ziel
We coachen mensen met passie opdat ze hun potentieel zouden bereiken
We leren, leren af en leren opnieuw

Gedragingen als Solvay-burgers

We zijn klantgeobsedeerd
We dragen zorg en werken samen
We maken het waar
We doen meer