Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Strategie

Moedige stappen op het gebied van duurzaamheid

Solvay ONE Planet is een integraal onderdeel van onze strategie. Duurzaamheid staat al centraal in onze activiteiten bij Solvay en we leggen de lat nu nog hoger in onze hele waardeketen, met een nieuw beleid dat onze aandacht richt op onze impact op het klimaat, hulpbronnen en een beter leven voor onze werknemers en gemeenschappen.

Verantwoordelijk voor verandering

De chemische industrie wordt steeds vaker uitgedaagd om haar duurzaamheidsagenda opnieuw uit te vinden. De stijging van de milieu-, sociale en bestuurlijke verwachtingen van beleggers onderstreept het groeiende strategische belang van dit gebied bij het creëren van aandeelhouderswaarde op middellange en lange termijn. Als leider in onze sector hebben we altijd geloofd dat de oplossingen voor de grote uitdagingen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet, zullen voortkomen uit wetenschap en innovatie. We hebben robuuste tools en processen ontwikkeld om ons engagement voor duurzaamheid te ondersteunen – Solvay Way, Sustainable Portfolio Management, geïntegreerd denken en rapporteren – en we hebben ook sterke partnerschappen op dit gebied gesmeed. We zullen deze fundamenten in de toekomst blijven benutten en optimaliseren.

Gericht op impact

Solvay ONE Planet, onze nieuwe aanpak op het gebied van duurzaamheid, bouwt moedig voort op onze vorige verwezenlijkingen. Het bouwt voort op onze erkende expertise, tools, processen en partnerschappen en is sterk gericht op impact.

We hebben drie belangrijke gebieden geïdentificeerd waar we via onze producten of onze activiteiten een sterke positieve en/of negatieve impact hebben:

 • Klimaat: € 2,2 miljard van onze omzet draagt al bij aan het verminderen van de totale impact van onze klanten op het klimaat. We werken aan het versnellen van onze klimaat- en energietransitie om uiteindelijk CO2-neutraliteit te bereiken.
 • Hulpbronnen: Hulpbronnen gaat over circulaire economie. € 3,5 miljard van onze omzet draagt bij aan de wereldwijde vermindering van het verbruik van hulpbronnen. We streven ernaar om minder afval te produceren, het te hergebruiken als bijproduct of er energie mee te produceren, en om water efficiënter te gebruiken via excellentieprojecten en recyclinginitiatieven.
 • Beter leven: € 3,3 miljard van onze omzet helpt de levenskwaliteit te verbeteren door de zorg voor onze werknemers en onze gemeenschappen.

Om onze Solvay ONE Planet-doelstellingen te bereiken, verbinden wij ons ertoe investeringen te herbestemmen om de duurzaamheid binnen onze portefeuille, onze activiteiten en onze werkplaats te bevorderen.

Solvay Way blijft ons interne referentiekader voor duurzaamheid en onze teams zullen worden aangemoedigd om hun eigen rol te spelen in Solvay ONE Planet via acties die een positieve impact hebben op de wereld om hen heen en op hun dagelijkse leven. Naar buiten toe zullen we de manier waarop we de impact van onze oplossingen meten verbeteren en zullen we blijven innoveren om de urgente uitdagingen van de samenleving aan te pakken. Onze bijdrage aan het duurzaamheidstraject van onze klanten zal een hoeksteen van onze relatie zijn, waarbij we met hen samenwerken om te komen tot duurzamere oplossingen in de hele waardeketen.

“Met Solvay ONE Planet stellen we ons moedigere doelen om de belangrijkste milieu- en maatschappelijke uitdagingen op te lossen door middel van wetenschap en innovatie. Naast de klimaatverandering zullen we de schaarste aan hulpbronnen aanpakken en ons inzetten voor het verbeteren van de levenskwaliteit. Samen met onze klanten zullen we duurzame, gedeelde waarde creëren voor iedereen. Dit noemen we ‘Progress Beyond’. Dit is G.R.O.W.”

Ilham Kadri,Solvay CEO

Versterking van onze inzet

Solvay ONE Planet is inspired by the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). It includes ten measurable commitments in three key focus areas, to be achieved by 20301.

10 Sustainability Goals

Climate

 1. Lowering greenhouse gas emissions worldwide.

  Solvay will double the rate at which it reduces emissions, with a goal of curbing greenhouse gas emissions by 26% and aligning its trajectory with the “well below 2°C temperature increase” goal outlined in the 2015 Paris Agreement.

 2. Eliminating the use of coal.

  Solvay will not build new coal-powered plants and commits to phase out coal usage in energy production wherever renewable alternatives exist.

 3. Reducing pressure on biodiversity.

  Solvay plans to reduce its pressure by 30% on biodiversity in areas such as terrestrial acidification, water eutrophication and marine ecotoxicity.

Resources

 1. Increasing water use efficiency.

  Solvay will diminish its impact on freshwater withdrawal by reducing its intake of freshwater by 25%.

 2. Accelerating the circular economy.

  Solvay will leverage its partnership with the Ellen MacArthur Foundation to more than double the sales of products based on renewable or recycled resources to 15% of Group sales.

 3. Increasing waste recovery.

  The Group will reduce by a third its non-recoverable industrial waste, such as landfill and incineration without energy recovery.

 4. Leveraging innovation to grow sustainable solutions.

  Solvay will upgrade its sustainable portfolio to reach 65% of Group sales, in collaboration with the Solar Impulse Foundation.

Better Life

 1. Prioritizing safety.

  Solvay targets a zero accident policy, to protect the safety and security of its employees.

 2. Embedding inclusion and diversity.

  Solvay will work to achieve gender parity for mid- and senior-level management by 2035. Solvay’s code of business integrity paves the way towards an inclusive work environment that welcomes diversity of any kind such as thoughts, race, color, national origin, religion, gender identity or sexual orientation.

 3. Extending maternity and paternity leave.

  Solvay is adapting its global policy of 14 weeks maternity leave to 16 weeks, extending it to co-parents employed by the company regardless of gender, by 2021.

1: Baseline 2018