Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Strategie

Onze G.R.O.W.-strategie

Om het veranderende landschap om ons heen te navigeren, is het nieuwe strategische stappenplan van Solvay opgebouwd rond sterke trends. Het wijst ons naar waar we leiders willen zijn en waarde willen creëren. Onze G.R.O.W.-strategie zal ons succes in de komende jaren en daarna vormgeven en ons volledige potentieel ontsluiten.

G.R.O.W.: een nieuwe weg om samen te groeien

Solvay heeft een geweldige basis om op voort te bouwen: sterke marktleiderschapsposities en duurzame oplossingen gedreven door megatrends, een erfgoed van innovatie, een geschiedenis van succes, bewezen kennis en geëngageerde en getalenteerde werknemers.

Op basis van onze industriële knowhow en onze technologische en wetenschappelijke expertise hebben we sterke relaties met onze klanten opgebouwd die we verder zullen uitbouwen, waarbij we ons richten op hun behoeften en het idee om hen tastbare waarde te bieden. We zullen steeds klantgerichter worden.

We moeten de manier waarop we werken veranderen om ons Doel beter te belichamen. In 2019 zijn we begonnen met een uitgebreide bedrijfsbeoordeling, die ons een duidelijk inzicht gaf in onze sterke punten en uitdagingen. Op basis daarvan hebben we G.R.O.W. opgebouwd, het strategische stappenplan voor elk bedrijf dat ons zal leiden bij de toewijzing van onze middelen en dat ons in staat zal stellen om winstgevende groei te stimuleren, superieure waarde te creëren voor al onze stakeholders en tegelijkertijd robuuste kasstromen te genereren. G.R.O.W. bepaalt onze strategie voor elke afzonderlijke markt: investeren voor groei, focussen op cashgeneratie of verbeteren van de waardecreatie. Solvay zal actief zijn in drie verschillende bedrijfssegmenten: Materialen, Chemicals en Oplossingen, elk met een nieuw, afzonderlijk mandaat en een eigen ambitie. Ons nieuwe gemeenschappelijke operationele model, Solvay ONE, zal ons helpen efficiënter en effectiever samen te werken en synergieën binnen de Groep te benutten.

Solvay’s tussentijdse G.R.O.W.-strategie zal groei, kasstroom en rendement stimuleren

Gedifferentieerde zakelijke mandaten voor de 3 segmenten

G.Groei versnellen R.Robuuste kasstromen genereren O.Optimaliseren van rendementen

Mogelijk gemaakt door het Solvay ONE-werkmodel

W.Winnen met Solvay ONE

G.

Prioriteit voor investeringen in MATERIALEN met hoge marges en een hoog groeipotentieel, die ook onze meest duurzame oplossingen zijn

Materialen omvat de activiteiten Specialty Polymers en Composite Materials.

Belangrijkste troef

Unieke hoogwaardige polymeer- en composiettechnologieën

Strategisch doel

Het is onze ambitie om ons leiderschap als de nummer 1 op het gebied van geavanceerde materialen uit te breiden, gebruikmakend van synergieën tussen de polymeer- en composiettechnologieën om een toonaangevend platform voor thermoplasten te creëren. Solvay zal prioriteit geven aan investeringen en innovatie in dit segment.

Belangrijkste hefbomen

 • De organisatie opnieuw afstemmen op groeikansen
 • Innovatie versnellen met de snelst groeiende klanten
 • Middelen opnieuw toewijzen aan thermoplastische composieten en batterijplatforms om de groei van klanten te versnellen
 • Verbeteren van de operationele efficiëntie door vereenvoudiging, ‘order to cash’-optimalisatie (d.w.z. van bestelling tot ontvangst van de betaling) en digitalisering

Innoveren voor een nieuwe markt

In 2019 tekenden we een overeenkomst met het energietechnologie-bedrijf Baker Hughes om samen te werken bij het gebruik van onze thermoplastische composietmaterialen in offshore flexibele leidingen en stijgleidingen in ultradiep water voor de olie- en gasindustrie. Dit partnerschap is een mijlpaal in onze strategie om het gebruik van thermoplastische composieten uit te breiden naar nieuwe markten, gebruikmakend van hun lichte en niet-corrosieve eigenschappen ten opzichte van metaal.

Track record

+7%
EBITDA-groei

organische 2014-2019

~28%
EBITDA-marge

2019

>25%
Vitaliteits-index1

2018

Rendementen
>WACC2

gemiddelde 2014-2019

Zakelijke trends

Gewichtsreductie

Elektrificatie

Gezondheidszorg

IoT/digitalisering

Hulpbronnenefficiëntie

1: % van de omzet afkomstig van producten die in de afgelopen 5 jaar zijn ontwikkeld
2: Gewogen gemiddelde vermogenskosten

R.

Maximaliseren van kasstroom-generatie van onze veerkrachtige CHEMICALS-activiteiten, waar we een concurrentievoordeel hebben

Chemicals omvat de activiteiten Soda Ash & Derivatives, Peroxides, Silica, Coatis.

Belangrijkste troef

Wereldleiders op het gebied van chemicaliën die essentieel zijn voor het dagelijks leven

Strategisch doel

Solvay zal zich blijven concentreren op het genereren van robuuste kasstromen en op het selectief investeren in deze activiteiten om van alle spelers in de chemische industrie de nummer 1 te worden wat cashconversie betreft.

Belangrijkste hefbomen

 • Heroriënteren van de organisatie op cashgeneratie en rendementen
 • Stimuleren van gerichte productiviteits- en rationalisatieprogramma’s
 • Prioritering van investeringsuitgaven aan onderhoud en selectief investeren met het oog op aantrekkelijke cashrendementen
 • Onderzoek en innovatie toespitsen op procesinnovatie

Gerichte investeringen om aan de toenemende wereldwijde vraag te voldoen

Solvay zal een productiecapaciteit van 1,4 miljoen ton natriumcarbonaat en natriumbicarbonaat ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, en zal tegelijkertijd zijn CO2-voetafdruk verkleinen en zijn concurrentiekracht verder verbeteren. We zullen onze productiecapaciteit voor natriumcarbonaat met 600.000 ton verhogen in onze best-in-class, concurrerende vestiging in Green River (VS) en zullen onze productiecapaciteit voor natriumbicarbonaat met 200.000 ton verhogen in onze vestiging in Devnya (Bulgarije). Onze excellentieprogramma’s en digitalisering zullen onze productie-capaciteit voor natriumcarbonaat en -bicarbonaat verder verhogen. Gezien de groeiende wereldwijde vraag zullen deze investeringen robuuste kasstromen en hoge rendementen opleveren.

Track record

+9%
Cashflow-groei

organische 2014-2019

~79%
cash-conversie3

2019

~27%
EBITDA-marge

2019

Rendementen
bij WACC

gemiddelde 2014-2019

Zakelijke trends

Gezondheidszorg

Hulpbronnenefficiëntie

3: De ratio van de vrije kasstroom wordt berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan de Solvay-aandeelhouders (vóór verrekening van de dividenden betaald aan de minderheidsaandeelhouders) en de onderliggende EBITDA

O.

Onze OPLOSSINGEN-activiteiten optimaliseren om waarde te creëren en rendementen te verhogen

Solutions omvat Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance en Special Chem.

Belangrijkste troef

Unieke expertise op het gebied van formuleringen en toepassingen

Strategisch doel

Solvay zal deze activiteiten optimaliseren, zijn leidersposities als hefboom gebruiken, inzetten op hogere rendementen en waarde ontsluiten.

Belangrijkste hefbomen

 • Innoveren en selectief investeren in gespecialiseerde niche-markten, met een focus op drie specifieke gebieden:
  • Consumentenvoeding en gewasverzorging, waar we leidende posities hebben in vanilline en guar voor schoonmaak- en verzorgingsproducten
  • Industriële markten zoals coatings, waar we unieke oplossingen bieden voor watergedragen toepassingen
  • Hulpbronnen, waar we de leider zijn in het verbeteren van de opbrengst van metalen en mineralen voor de mijnbouwindustrie
 • Een ommekeer realiseren in schalieolie en -gas en andere laagrenderende activiteiten
 • Efficiëntie verhogen en gefragmenteerde industriële voetafdruk aanpakken

Haarverzorging maar ook zorg voor de planeet

Met Jaguar® C162, een gederivatiseerde kationische guar geproduceerd uit een boon die voornamelijk in India wordt geteeld, heeft Solvay een niet-ecotoxisch en plantaardig functioneel ingrediënt ontwikkeld dat zorgt voor zowel onze ecosystemen als beschadigd haar.

Track record

Rendementen
>WACC

gemiddelde 2014-2019

vlakke groei van de
netto-omzet & EBITDA

gemiddelde 2014-2019

~17%
EBITDA-marge

2019

Belangrijkste troef

IoT/digitalisering

Hulpbronnenefficiëntie

Milieuvriendelijke oplossingen

W.

Een winnend team en werkmodel creëren om een prestatiegerichte cultuur te ondersteunen en samen met onze klanten winst te maken

De manier waarop we zullen winnen met ons Solvay ONE operating model is een even belangrijk element van onze waardecreatie. Solvay ONE houdt een volledig nieuwe manier van werken in die de vele troeven en competenties binnen onze onderneming, en niet alleen binnen elke activiteit, als hefboom zal gebruiken om één enkele sterke Groep op te bouwen en ons van een decentraal model naar ondernemingsleiderschap met een sterk prestatiemanagement te brengen. Ons nieuwe bedrijfsmodel betekent een doelgerichte en gedisciplineerde toewijzing van middelen, een aanpak op maat van de klant en een repliceerbaar kosten- en cashmodel.