Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019
Anan, Japan
Afval opruimen langs de kust in de buurt van de vestiging.
Mensen staan centraal in het Purpose van Solvay. We ontwikkelen banden tussen hen op zodat iedereen vooruitgang kan boeken naar een betere toekomst. Onze 24.000 mensen streven die ambitie na. Samen hebben ze hun kracht bewezen wanneer ze optreden als ONE Solvay. Wanneer ze hun gezamenlijke energie richten op een gezamenlijk doel, het samen dienen van de samenleving, voor één Citizen Day.

Wat is het verhaal?

Solvay-teams over de hele wereld zijn in september jongstleden als één man in actie gekomen om hun gemeenschappen te dienen. Voor het eerst werden alle vestigingen van de Groep uitgenodigd om een Citizen Day te organiseren rond één enkel thema, geïnspireerd door de VN-klimaatactietop: milieubehoud. In totaal hebben 168 vestigingen, die 94% van alle werknemers van de Groep vertegenwoordigen, zich vrijwillig aangemeld om deel te nemen aan concrete, lokaal geleide projecten, in nauwe samenwerking met stakeholders, waaronder lokale liefdadigheidsinstellingen en verenigingen, overheden of ngo’s. Het sprak tot ons gedeelde gevoel van doelgerichtheid en toonde het potentieel van onze gedeelde impact toen we – alle 24.000 van ons – ten dienste van onze gemeenschappen de krachten bundelden als ONE Solvay.

“Zulke gecoördineerde maar lokaal diverse acties op wereldschaal verhogen het bewustzijn over hoe we – als individuen, als teams, als bedrijf – kunnen zorgen voor die ene planeet die we allemaal delen. Samen hebben we 24.000 mogelijkheden om een verschil te maken.”

Ilham Kadri,Solvay CEO

168

vestigingen

94%

van onze werknemers

Wie en hoe?

In China, Bulgarije, de VS, Frankrijk, Thailand, Brazilië, België, Mexico, het VK of Canada, overal ter wereld, selecteerden vestigingen van Solvay thema’s, organiseerden ze teams, namen ze contact op met stakeholders en kwamen ze samen om het verschil te maken. Voordat ze vertrokken, deelden ze hun inspanningen, maar ook hun verhalen, foto’s en video’s om de motivatie hoog te houden en het momentum, het enthousiasme en de inzet in al onze vestigingen te weerspiegelen. We riepen prijzen in het leven voor de initiatieven met de grootste impact en nodigden twaalf werknemer-juryleden uit om hun mening te geven, waarbij we keken naar werknemersparticipatie, milieu-impact, innovatie en ambitie. De juryleden overhandigden hun shortlist aan CEO Ilham Kadri en de winnaar was ... er waren twee winnaars! De eerste prijs ging naar Zhenjiang in China en Alpharetta in de VS, omdat de initiatieven van beide fabrieken even indrukwekkend waren.

“Het was geweldig om de geest van vriendschap, gemeenschap en positieve energie onder de werknemers van Solvay te zien en te voelen. We konden zien hoeveel impact we kunnen hebben op onze gemeenschap door elkaar te motiveren en samen te werken. De Solvay Citizen Day vervulde ons echt met een gevoel van trots en deed ons beseffen dat we allemaal burgers van de grotere, wereldwijde gemeenschap zijn.”

Kermit Kwan,Technology Scouting R&D Manager, Alpharetta, VS, Laureaat

Wat we hebben bereikt

Bijna alle vestigingen wereldwijd en de werknemers van de Groep kwamen samen om hun gemeenschappen te dienen – een inspirerend symbool van de Solvay-spirit!

De lokale initiatieven waren net zo divers als onze teams: schoonmaken, aanplanten, scholen bezoeken en kinderen onderwijzen en het tot stand brengen van gedragsveranderingen, zoals het overstappen op milieuvriendelijke tassen en het elimineren van plastic flessen. Onze teams hebben de kans gegrepen om een echt duurzaam verschil te maken en onze gemeenschappen waardeerden de houding van Solvay als een actieve burger in het lokale leven.

We kijken nu al uit naar de Citizen Day van volgend jaar en plannen een nieuw thema. En we willen onze impact nog sterker maken door deze meetbaar te maken.

“Het is indrukwekkend om te zien dat zoveel mensen op zo’n creatieve manieren een verschil willen maken. Deze acties laten ons zien hoe teamwork belangrijke resultaten kan opleveren en dat is precies de geest van Solvay.”

Carolina Brigagao, Senior Lawyer, Solvay Brazilië, en lid van de jury voor Citizen Day

“Wat een geweldige bron van inspiratie en positieve energie! Ik sta versteld van de kracht van meer dan 25.000 mensen die zich samen inzetten voor een gezamenlijk doel, allemaal tegelijk en op een pragmatische manier. Laten we de lat volgend jaar nog hoger leggen!”

Thomas Andro,Head of Solvay Way, and Citizen Day Project Leader

Verbinding voor groenere energie

Lees meer