Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Via Solvay ONE planet is de Groep een nieuw klimaatengagement aangegaan en heeft ze in dat kader een duidelijke strategie uitgestippeld voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en voor energiewinning uit afval in onze fabrieken wereldwijd. De uitvoering is aan de gang, met een sterke pijplijn van projecten, vooral in Noord-Amerika, Azië en Europa.

Wat is het verhaal?

We willen absoluut deel uitmaken van de overgang naar een klimaatvriendelijke economie en erkennen dat dit een grote uitdaging is. Solvay is energie-intensiever dan het gemiddelde chemische bedrijf en blijft afhankelijk van steenkool. De geleidelijke eliminatie van steenkool voor energieopwekking is een van onze belangrijkste nieuw beslissingen. We zijn in 2018 begonnen met onze energie-transitie in het kader van onze belofte om de absolute uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze activiteiten tegen 2025 met 1 miljoen ton te verminderen. Deze omschakeling van de broeikasgas-intensiteit naar absolute broeikasgasreductie was een duidelijk signaal dat wij vastbesloten zijn om onze activiteiten niet ten koste van het milieu te laten groeien.

In 2019 hebben we ons verder ingezet voor de overgang naar hernieuwbare energie in onze fabrieken door nieuwe oplossingen te vinden en te prioriteren om te voldoen aan de elektriciteits- en warmtebehoefte in onze vestigingen. We willen evolueren naar niet-fossiele energie door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en door energiewinning uit afval.

Vandaag stoot Solvay 12 miljoen CO2 uit, waarvan twee derde afkomstig is van energieverbruik en een derde van onze processen. De goedgekeurde projecten die verband houden met het energieverbruik zullen leiden tot een CO2-reductie van 600.000 ton tegen 2025, en we hebben nu al een sterke pijplijn om de uitstoot daarna nog verder te doen dalen.

7%

hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van de Groep1 in 2019

1: Inclusief hernieuwbare energiebronnen in gekochte energie

17

projecten gerealiseerd of goedgekeurd in 2019

“We hebben een strategische aanpak op groepsniveau bepaald, ondersteund door echte competenties op het terrein, met marktgerichte teams die voor elke regio de juiste projecten identificeren.”

 Alain Michel,Climate and Energy Transition Director

Wie en hoe?

Onze teams op lokaal, GBU- en groepsniveau werken nauw samen om ervoor te zorgen dat onze fabrieken de energietransitie tot een succes maken. In 2018 hebben we een speciaal team opgericht dat dicht bij onze markten in Noord-Amerika, Azië en Europa gevestigd is. zijn rol bestaat erin om intern of met externe ontwikkelaars oplossingen te ontwikkelen die afgestemd zijn op de lokale bijzonderheden en in overeenstemming zijn met het beleid en de bijbehorende middelen, en om ervoor te zorgen dat de geïdentificeerde projecten aansluiten bij de behoeften van onze fabrieken in elke regio. In 2019 hebben alle GBU’s hun eigen roadmap voor energietransitie ontwikkeld om de meest geschikte hefbomen voor hun transitie naar niet-fossiele energie te identificeren. Vandaag hebben we als ONE Solvay een holistische kijk op hun specifieke behoeften en werken collegaʼs in de hele Groep samen om tot een effectieve uitvoering van het project te komen.

Wat we hebben bereikt

Onze aanpak is om te werken aan lokale projecten in de vestigingen en aan meer globale projecten buiten de vestigingen, waardoor we een efficiënte mix van oplossingen kunnen ontwikkelen die aan de GBU’s worden aangeboden waar ze het meest geschikt zijn.

Zo hebben we in de Verenigde Staten oplossingen ontwikkeld om de totale elektriciteitsbehoefte van de Amerikaanse fabrieken te kunnen dekken. Op 1 januari 2020 hadden we onze jaarlijkse CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik al met 150 kt of ongeveer 25% verminderd, voornamelijk door middel van zonne-energie.

“Sinds januari 2019 wordt 100% van de elektriciteit die onze fabriek in Baton Rouge, VS, verbruikt geleverd door zonne-energie. Door de stroomopwaartse waardeketen van onze vanillineproducten koolstofarmer te maken, krijgen ze extra waarde en wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag van onze klanten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.”

 Peter Browning,President of Aroma Performance Global Business Unit

In Europa werken we aan een breed scala aan projecten, waaronder het gebruik van biogas (geproduceerd door vergisting van biomassa, zoals landbouwafval of hout). Een belangrijk voorbeeld hiervan is onze natriumcarbonaatfabriek in Rheinberg, Duitsland, waar we in een nieuwe biomassaketel hebben geïnvesteerd. Deze ketel met als grondstof gerecyclede lokaal geproduceerde houtsnippers wordt vanaf mei 2021 in gebruik genomen en zal de CO2-uitstoot van de vestiging met meer dan 30% doen dalen.

“Het Rheinberg-project is een cruciale stap in het bereiken van onze nieuwe broeikasgasdoelstelling in het kader van onze strategie om op een meer duurzame en concurrerende manier te produceren en onze klanten te bedienen.”

 Christophe Clemente,President of Soda Ash & Derivatives Global Business Unit

Verbinding met een wereldwijde luchtvaarklant

Read more