Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Waardecreatie

Model voor duurzame waardecreatie

GRI Disclosures

At Solvay we are committed to optimizing the use of our resources to reduce our impact on the planet. Our new G.R.O.W. business strategy and our sustainability program are aligned with the powerful trends driving growth in our end-markets. And our Solvay ONE operating model helps us work more efficiently and effectively together to achieve our Purpose and create the greatest shared value for society, our employees, our customers and our shareholders.

Click to explore

De middelen die we inzetten

Mensen

Meer dan 100 nationaliteiten. 47% van onze werknemers werkt in Europa, 18% in Azië en de rest van de wereld, 26% in Noord-Amerika en 9% in Zuid-Amerika. 8% doet aan onderzoek en innovatie.

24.100 werknemers

23% of women

Financieel

€ 826 miljoen aan kapitaalinvesteringen uit recurrente activiteiten, € 336 miljoen in onderzoek en innovatie

€7,7 mld. eigen vermogen (aandeel Solvay)1

€5,4 mld. onderliggende nettoschuld

Natuurlijke hulpbronnen

Onze energiekosten bedroegen € 611 mln. Exclusief energie bedroegen de totale grondstoffenuitgaven van de Groep circa € 2,7 mld.

123 pjEnergieverbruik

435 mln. m3Totale wateropname

Hoe
we winnen

Hoe we
waarde creëren

Onze activiteiten sluiten nauw aan bij sterke trends die voor groei zorgen in onze eindmarkten

Materialen

Unieke hoogwaardige polymeer- en composiettechnologieën.

Oplossingen voor duurzame mobiliteit, gewichtsbesparing, CO2- en energie-efficiëntie.

35% van de EBITDA van de Groep2

Chemicals

Wereldleiders op het gebied van chemicaliën die essentieel zijn in het dagelijkse leven.

Toonaangevend in chemische tussen­producten dankzij schaal en technologie, ontwikkelt toepassingen en industriële innovaties voor kostenoptimalisering.

38% van de EBITDA van de Groep2

Oplossingen

Unieke expertise op het gebied van formuleringen en toepassingen.

Op maat gemaakte specialiteits­formuleringen voor oppervlakte­chemie en vloeistofgedrag, om efficiëntie en opbrengst te optimaliseren en de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

27% van de EBITDA van de Groep2

Waar we waarde creëren

Onze waardecreatie

 • klanten

 • werknemers

 • investeerders en Aandeelhouders

 • milieu

 • leveranciers

 • lokale Gemeenschappen

 • Duurzame oplossingen voor KLANTEN

  Klanten helpen water te besparen
  Onze Capterall®-afvalwaterzuivering kreeg in 2019 een Solar Impulse Efficient Solution-label. Capterall® is veilig, gebruiksvriendelijk en kosteneffectief en vermindert het verbruik van zoet water door planten door het mogelijk te maken het water te hergebruiken voor andere doeleinden. Slechts 2,5% van het water op aarde is zoet water en het grootste deel daarvan is moeilijk toegankelijk. Inspanningen op het gebied van milieubehoud en recycling worden dus steeds urgenter, net als de behandeling en het hergebruik van afvalwater.

  53%netto-omzet uit duurzame oplossingen

  33%Net Promoter Score

 • Zorg voor en betrokkenheid van onze WERKNEMERS

  Verzekeren van het welzijn van onze werknemers
  3.000 collega's hebben het nieuwe e-learningprogramma over welzijn op het werk (Well-being at Work (WBAW)), dat in 2019 voor alle werknemers van Solvay werd gelanceerd, gevolgd na de zeer gewaardeerde opleiding die aan managers werd gegeven. Ons burn-outobservatorium, een pijler van ons WBAW-programma, heeft verder gewerkt aan het identificeren van de belangrijkste risico's om preventieve acties te bepalen. 77 vestigingen en 18.078 werknemers vallen reeds onder het programma. De vestingen in China zijn zeer actief bezig met opleidingen, beoordelingen en implementaties.

  0.443arbeidsongevallen per miljoen gewerkte uren

  9.3%personeelsverloop

 • Rendement en winst voor onze INVESTEERDERS en AANDEELHOUDERS

  € 2,3 mld.onderliggende EBITDA

  € 606 mln.vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit recurrente activiteiten

  € 3,75per aandeelvoorgesteld dividend over 20194

 • Verkleinen van onze ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

  Bewustmaking van het belang van biodiversiteit
  In 2019 hebben we met Solvay Way een nieuwe praktijk op het gebied van biodiversiteit geïntroduceerd. Deze praktijk is gericht op onze productieprocessen en ondersteunt vestigingen bij het identificeren en beheren van hun impact op de lokale biodiversiteit. De vestigingen identificeren eerst of ze dicht bij een beschermd gebied of een gebied met een hoge biodiversiteitswaarde liggen en of ze daar een impact op kunnen hebben. Als dat het geval is, moeten ze die impact beoordelen en monitoren. De nieuwe praktijk geldt voor 4 GBU's en 26 vestigingen.

  -5% Broeikasgasemissies5

  86,6duizend tonindustrieel gevaarlijk afval

  Luchtemissies

  6,2duizend tonstikstofoxiden

  2,9duizend tonzwaveloxiden

 • Hechtere samenwerking met LEVERANCIERS

  Partnerschappen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot
  Onze GBU Coatis werkt samen met de Braziliaanse transporteur Cavalinho, een kernleverancier voor het transport van onze grondstoffen en afgewerkte producten. Met behulp van het REDD*-mechanisme heeft Cavalinho 16.500 hectare Amazonewoud verworven met het oog op de bescherming en herbeplanting ervan. Deze groene zones vangen alle CO2 op die het bedrijf uitstoot, waardoor het zijn CO2-emissie de komende 20 jaar kan compenseren. Via dit partnerschap compenseert Solvay de uitstoot van 17.000 ton CO2 door transportactiviteiten in 2019.

  38.500leveranciers

  625kritieke leveranciers

  *REDD = reducing emissions from deforestation and forest degradation

 • Steun voor onze LOKALE GEMEENSCHAPPEN

  Duurzame guar in India
  Solvay werkt samen met zijn klanten L'Oreal, Henkel en NGO TechnoServe om duurzame methoden voor de teelt van guar in Bikaner, India, aan te moedigen en zo de inkomsten van boeren te verhogen. Meer dan 7.300 boeren in 36 dorpen hebben een opleiding gekregen. Vrouwen worden weerbaar gemaakt via opleidingen op het gebied van hygiëne, gezondheid en voeding en worden ondersteund bij het aanleggen van moestuinen. Verder zijn er meer dan 60.000 bomen geplant om zandverschuivingen en bodemerosie in de velden tegen te gaan.

  47%van de werknemers zet zich in op maatschappelijk gebied

1 Zonder de hybride obligaties
2 Excl. de contributie van corporate en bedrijfsservices
3 Ongevallen met medische behandeling, met of zonder werkverlet
4 Voorgesteld aan de aandeelhoudersvergadering op 12 mei 2020
5 (Consolidatiekring 1 & 2) bij constante consolidatiekring vs. J-1