Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Waardecreatie

Ratings met inzicht

GRI Disclosures

Solvay zet zich in om sterke prestaties te leveren op zowel financiële als niet-financiële indexen en om het vertrouwen en de steun van al zijn stakeholders te verdienen en te behouden. De feedback van ratingbureaus is van onschatbare waarde als benchmark en als indicator voor de belangrijkste punten waarover onze stakeholders bezorgd zijn.

De ratingbureaus prijzen Solvay op verschillende gebieden, waaronder de Sustainable Portfolio Management (SPM)-methode en het gebruik ervan bij het nemen van strategische beslissingen, en het duurzaamheidsreferentiekader Solvay Way, waarbij ongeveer de helft van alle werknemers actief deelneemt aan actieplannen voor het verhogen van de duurzaamheid. Ze erkennen ook onze op best practices gebaseerde materialiteitsanalyse en hoogwaardige rapportage, met ons Geïntegreerd Jaarverslag dat in de top 10 van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) staat. En ze onderschrijven onze arbeidsverhoudingen, met name onze CAO, opleidingsprogramma’s en sociale dialoog.

Onze belangrijkste indexen

MSCI World Index

In 2019 kreeg Solvay de MSCI ESG-rating AAA (op een schaal van AAA-CCC).

BEL 20 Index

Solvay maakt sinds lang deel uit van de in Brussel gebaseerde BEL 20-index.

EcoVadis supplier sustainability ratings

Solvay behoort tot de top 1% van de chemische bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld.

FTSE 4 Good1

Solvay staat in de FTSE4Good Index.

ISS-ESG

Solvay heeft van de ISS-ESG de rating ‘Prime Company’ met de score B gekregen, waarmee het behoort tot de leiders in de chemische industrie.

 

CDP2

Solvay heeft van CDP de ranking ‘C’ gekregen in de Klimaatveranderingsvragenlijst van 2019.

Ethibel Sustainability Index (ESI)

Solvay is sinds september 2019 herbevestigd als onderdeel van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence in Europa.

Vigeo Eiris

Solvay maakt deel uit van de Euronext Vigeo World 120 Index.

Focus

Een duidelijke focus op het steeds beter doen

We besteden veel aandacht aan de verbeterpunten waarop zij wijzen. Deze omvatten operationele eco-efficiëntie en de noodzaak om emissies sneller te verminderen, arbeidsveiligheid, met meer dodelijke slachtoffers dan de benchmark voor de chemische industrie, en duurzame inkoopacties, met name waardeketenethiek. Ze verwijzen ook naar de voortdurende controverses in de media waarbij Solvay betrokken is. De risico’s en kansen die verbonden zijn aan de klimaatverandering, met inbegrip van waterrisico’s op korte, middellange en lange termijn, worden ook genoemd als punten die voor verbetering vatbaar zijn.

“Hoewel ratingbureaus en -methodes verschillende sterke en zwakke punten hebben, beseft Solvay dat, hoe ver we ook zijn gevorderd, er altijd mogelijkheden zullen zijn om verder te verbeteren. Het is onze ambitie om het beter te blijven doen, waarbij we prioriteit geven aan de gebieden met de grootste impact.”

Karim Hajjar,lid van het Uitvoerend Comité, Chief Financial Officer

1: FTSE International Limited and Frank Russell Company,
2: De internationale organisatie CDP analyseert hoe bedrijven de strijd tegen de klimaatverandering in hun strategieën integreren