Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herwaarderings­reserve (reële waarde)

 

 

Toelich­tingen

Aan­delen-kapitaal

Uitgifte­premies

Eigen aan­delen

Eeuwig­durende hybride obli­gaties

Inge­houden winsten

 

Wissel­koers­ver­schillen

Eigen vermogens­instru­menten gewaar­deerd aan reële waarde via andere elementen van het totaal­resultaat

Kas­stroom-afdek­kingen

Toege­zegd-pensioen­rege­lingen

Totaal andere reser­ves

Minder­heids-belan­gen

Totaal eigen ver­mogen

Saldo per 31 december 2017

 

1.588

1.170

–281

2.188

6.454

 

–834

5

16

–665

6.882

113

9.752

Eerste toepassing van IFRS 9

 

 

 

 

 

–5

 

 

 

 

 

–5

 

–5

Saldo per 1 januari 2018

 

1.588

1.170

–281

2.188

6.449

 

–834

5

16

–665

6.876

113

9.747

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

877

 

 

 

 

 

877

39

917

Andere elementen van het totaalresultaat

(F11)

 

 

 

 

 

 

217

4

–42

22

200

4

204

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

877

 

217

4

–42

22

1.077

43

1.120

Uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

 

 

 

298

 

 

 

 

 

 

298

 

298

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

9

Dividenden

 

 

 

 

 

–378

 

 

 

 

 

–378

–40

–418

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

–111

 

–111

Verwerving (–)/vervreemding (+) van eigen aandelen

 

 

 

–18

 

–4

 

 

 

 

 

–22

 

–22

Andere

 

 

 

 

 

–8

 

 

 

 

8

 

1

 

Saldo per 31 december 2018

 

1.588

1.170

–299

2.487

6.834

 

–618

9

–26

–636

7.750

117

10.624

Eerste toepassing van IFRS 16

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

8

Saldo per 1 januari 2019

 

1.588

1.170

–299

2.487

6.842

 

–618

9

–26

–636

7.758

117

10.632

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

118

38

157

Andere elementen van het totaalresultaat

(F11)

 

 

 

 

 

 

164

1

5

–114

56

–1

55

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

118

 

164

1

5

–114

174

37

211

Terugbetaling van eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

 

 

 

–697

–3

 

 

 

 

 

–701

 

–701

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

11

 

11

Dividenden

 

 

 

 

 

–394

 

 

 

 

 

–394

–39

–432

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

–115

 

 

 

 

 

–115

 

–115

Verwerving (–)/vervreemding (+) van eigen aandelen

 

 

 

25

 

–2

 

 

 

 

 

23

 

23

Andere

 

 

 

 

 

5

 

 

 

1

–6

 

–5

–5

Saldo per 31 december 2019

 

1.588

1.170

–274

1.789

6.462

 

–454

10

–21

–756

6.757

111

9.625

In € miljoen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herwaarderings­reserve (reële waarde)

 

 

Toelich­tingen

Aan­delen-kapitaal

Uitgifte­premies

Eigen aan­delen

Eeuwig­durende hybride obli­gaties

Inge­houden winsten

 

Wissel­koers­ver­schillen

Eigen vermogens­instru­menten gewaar­deerd aan reële waarde via andere elementen van het totaal­resultaat

Kas­stroom-afdek­kingen

Toege­zegd-pensioen­rege­lingen

Totaal andere reser­ves

Minder­heids-belan­gen

Totaal eigen ver­mogen

Saldo per 31 december 2017

 

1.588

1.170

–281

2.188

6.454

 

–834

5

16

–665

6.882

113

9.752

Eerste toepassing van IFRS 9

 

 

 

 

 

–5

 

 

 

 

 

–5

 

–5

Saldo per 1 januari 2018

 

1.588

1.170

–281

2.188

6.449

 

–834

5

16

–665

6.876

113

9.747

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

877

 

 

 

 

 

877

39

917

Andere elementen van het totaalresultaat

(F11)

 

 

 

 

 

 

217

4

–42

22

200

4

204

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

877

 

217

4

–42

22

1.077

43

1.120

Uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

 

 

 

298

 

 

 

 

 

 

298

 

298

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

9

Dividenden

 

 

 

 

 

–378

 

 

 

 

 

–378

–40

–418

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

–111

 

–111

Verwerving (–)/vervreemding (+) van eigen aandelen

 

 

 

–18

 

–4

 

 

 

 

 

–22

 

–22

Andere

 

 

 

 

 

–8

 

 

 

 

8

 

1

 

Saldo per 31 december 2018

 

1.588

1.170

–299

2.487

6.834

 

–618

9

–26

–636

7.750

117

10.624

Eerste toepassing van IFRS 16

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

8

Saldo per 1 januari 2019

 

1.588

1.170

–299

2.487

6.842

 

–618

9

–26

–636

7.758

117

10.632

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

118

38

157

Andere elementen van het totaalresultaat

(F11)

 

 

 

 

 

 

164

1

5

–114

56

–1

55

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

118

 

164

1

5

–114

174

37

211

Terugbetaling van eeuwigdurende hybride obligaties

(F31)

 

 

 

–697

–3

 

 

 

 

 

–701

 

–701

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

11

 

11

Dividenden

 

 

 

 

 

–394

 

 

 

 

 

–394

–39

–432

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

–115

 

 

 

 

 

–115

 

–115

Verwerving (–)/vervreemding (+) van eigen aandelen

 

 

 

25

 

–2

 

 

 

 

 

23

 

23

Andere

 

 

 

 

 

5

 

 

 

1

–6

 

–5

–5

Saldo per 31 december 2019

 

1.588

1.170

–274

1.789

6.462

 

–454

10

–21

–756

6.757

111

9.625