Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

Toelichtingen

2019

2018

Winst van het jaar

 

157

917

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

(F11)

5

–47

Wisselkoersverschillen – Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

(F11)

140

255

Aandeel in de andere elementen van het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures geconsolideerd via de equity-methode daarna naar winst of verlies zullen worden overgeboekt

(F11)

24

–34

Elementen die geherklasseerd worden

 

169

173

Winsten en verliezen op eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

(F11)

3

3

Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegd-pensioenregelingen

(F11)

–163

26

Aandeel in de andere elementen van het totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures geconsolideerd via de equity-methode daarna niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt

(F11)

–2

 

Elementen die niet geherklasseerd worden

 

–162

29

Winstbelastingen met betrekking tot recycleerbare en niet recycleerbare components

(F11)

48

1

Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee verband houdende winstbelastingen

(F11)

55

204

Totaalresultaat van het jaar (total comprehensive income)

 

211

1.120

toegerekend aan:

 

 

 

Solvay aandeel

 

174

1.077

minderheidsbelangen

 

37

43